GündemSON DAKİKA

TRT 2022 Ocak ayı faturalarından da pay alma peşine düştü!

Elektrik faturalarından TRT payı kaldırıldı. Ancak TRT yönetimi ince hesaplar yaparak vatandaşların Ocak ayı faturalarından da pay alma peşine düştü.

Genel Müdür adına Daire Başkanı İzzet Can imzasıyla gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi. “31.12.2021 günü dâhil olmak üzere, nihai tüketicilere yapmış olunan satışlarla ilgili olarak %2 TRT payı hesaplanmalı ve en geç 25.02.2022 tarihine kadar daha önce bildirilen Kurumumuz banka hesaplarına ödenmelidir.”

TRT’nin talebinin ne anlama geldiğini Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ açıkladı.

OCAK’TA ÇIKACAK FATURALAR:

TRT’nin elektrik dağıtım şirketlerine ve görevli tedarik şirketlerine bir yazı göndererek, Ocak ayında çıkacak olan faturaların ilk okumalarının Aralık ve öncesi dönemlere ait olabileceği bu sebeple faturalara bir kıst uygulaması yapılması gerektiği ve 2022 öncesine denk gelecek kısımlara da TRT payı tahakkuk yapılmasını talep ettiği anlaşılıyor.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI:

TRT Payı sanayi abone grubu hariç, elektrik abone grupları bazında enerji bedeli üzerinden alınmaktaydı, 25 Aralık 2021 tarih ve 31700 sayılı resmi Gazetede yayınlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adlı 7346 torba yasa ile tüm abone gruplarından kaldırılmış oldu.

1 OCAK’TAN İTİBAREN:

Bu kanunun 4., 5., 6., 7. Ve 8. Maddeleri enerji bedeli üzerinden alınan TRT payının ilgili tüm kanunlardan kaldırılmasını ve 37. Maddenin (b) fıkrası da uygulamanın da 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek tüm elektrik faturalardan geçerli olduğu belirtiliyor.

SAĞLIKLI OLMAZ:

TRT’nin bu talebinin karşılanması halinde 2022’yılında çıkacak olan ve ilk okuması 2022 öncesine denk gelen faturalarda kaç gün TRT paylı, kaç gün TRT paysız gibi bir ayrımın yapılması yani kıst uygulama yapılması çok sağlıklı olamaz.

HATALI OKUMALARA NEDEN OLABİLİR:

Böyle bir durumda görevli tedarik şirketleri kıst uygulamaya zorlanırlarsa, işin kolayını seçip aboneler aleyhine pek çok faturada hatalı okumalara sebep olabilir.

ON BİNLERCE DAVA AÇILABİLİR:

TRT’nin bu talebi binlerce belki de milyonlara fatura için tüketici hakem heyeti ve mahkemeleşme süreci başlatabilir. 7346 sayılı torba kanuna da aykırı olduğu düşüncesindeyim.

ENERJİ BAKANLIĞI DA TALEP ETTİ Mİ?:

7346 sayılı torba kanun içerisinde TRT Payı ile aynı şekilde kaldırılan Enerji Fonu da var. Enerji Fonu için de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aynı talep var mı?

SANAYİCİLERDEN İSTENDİ Mİ?:

TRT Payının 1 Temmuz 2017 tarihinden bu yana sanayi abone gruplarından alınmıyor. O zaman TRT sanayicilerin faturasına itiraz edip kıst uygulama talep etmiş mi? Ettiyse sonuç ne olmuş?

HALKTAN KOPUK:

Eğer TRT 2017’de sanayi abone grubuna itiraz etmediyse şimdi neden vatandaşın 1-2 liralık indiriminin sağlıklı uygulanmasına itiraz ediyor. Bu itiraz bile TRT yönetim anlayışının halktan ve içinde bulunduğumuz gerçeklikten ne kadar kopuk olduğunu ortaya koyuyor.