Gündem

Bodrum Yalıkavak’ta Ekolojik ve Tarihi Miras Tehlike Altında: Mera Alanlarının Özelleştirilmesi ve Yıkımı

Muğla, Bodrum Yalıkavak'taki 458 dönümlük mera alanının özelleştirilmesi ve ardından yapılan yapılaşma, hem doğal hem de tarihi değerler açısından büyük kayıplara yol açıyor. Bölgede yapılan çevresel etki değerlendirmesi olmayan projeler, Akdeniz fokları başta olmak üzere birçok canlı türü ve arkeolojik kalıntılar üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor.

Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum, son yıllarda doğal ve tarihi alanların korunması konusunda ciddi sınamalarla karşı karşıya. Özellikle Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan ve Akdeniz foklarının da barınma alanı olan 458 dönümlük mera arazisinin hazine arazisine dönüştürülmesi ve ardından özelleştirilmesi, bölgenin ekolojik ve tarihi dokusuna zarar veren gelişmelerin başlangıcını işaret ediyor.

Özelleştirme Süreci ve Çevresel Tehditler

Yalıkavak Mahallesi’nde Tilkicik Koyu’na yakın mera alanı, önce hazine arazisine çevrildi ve ardından özelleştirme yoluyla United Bodrum Turizm AŞ’ye satıldı. Satışın ardından başlatılan marina, lüks rezidans ve otel inşaatları, bölgede çevresel etki değerlendirmesi raporu alınmadan ilerletildi. Bu durum, bölgedeki doğal habitatın yanı sıra Leleg antik kent kalıntıları ve kaya mezarları gibi tarihi değerleri de tehlikeye attı.

Yerel Tepkiler ve Mücadele

Bodrumlu çevreciler ve yerel halk, mera alanlarının talan edilmesine karşı uzun süredir mücadele ediyor. Bodrum Kent Konseyi Ekoloji Grubu Sözcüsü Mirbahattin Demir ve çevre gönüllüsü Nihat Koyuncu, projelerin devam etmesine yönelik sert tepkilerini dile getirdiler. Demir, yapılanların şeytani bir plan sonucu olduğunu ve rant uğruna doğal, tarihi ve kültürel değerlerin yok sayıldığını belirtti.

Çevresel ve Yasal İhlaller

Projelerin ilerlemesi, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gibi yasal düzenlemelerin açık ihlali niteliğinde. Çalışmalar, deniz içerisine hafriyat dökülmesi ve kıyı şeridinin doğal yapısının bozulması gibi geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açıyor. Özellikle Akdeniz foklarının üreme ve barınma alanları ciddi şekilde zarar görüyor.

Sonuç

Bodrum Yalıkavak’ta yaşanan bu durum, rant uğruna yapılan yıkımların sadece doğayı değil, aynı zamanda bölgenin tarihini de nasıl tehdit ettiğini gözler önüne seriyor. Çevreciler ve yerel halk, alanın doğal ve tarihi statüsünün korunması için mücadelelerini sürdürüyor. Ancak sürekli yeni projeler ve yıkımlar, bu mücadelenin ne kadar zor ve karmaşık olduğunu ortaya koyuyor. Bodrum’un doğal ve tarihi mirasının korunması, sadece yerel değil, ulusal ve uluslararası düzeyde de destek ve dikkat gerektiriyor.