Genel

Amasya’da AKP’nin Muhtar Toplantıları ve Türkiye’deki Parti Devleti Sorunu

Amasya'da gerçekleşen AKP muhtar toplantılarının, Türkiye'nin devlet yapısına olan etkileri ve parti devleti olma yolundaki endişeleri derinlemesine inceliyoruz.

Amasya ve çevre ilçelerinde geçtiğimiz hafta boyunca gerçekleştirilen, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekilleri tarafından düzenlenen muhtar toplantıları, siyasi gündemin en sıcak konularından biri haline geldi. Vali ve çeşitli kurum müdürlerinin de katıldığı bu toplantılar, partizan siyasetin bir göstergesi olarak eleştirilere yol açtı. Bu yazımızda, AKP’nin yirmi iki yıllık iktidarı süresince Türkiye’nin devlet yapısına etkilerini ve bu toplantıların geniş çaplı sonuçlarını analiz edeceğiz.

AKP ve Parti Devleti Yapılanması

AKP’nin uzun iktidarı boyunca Türkiye’de yaratılan değişiklikler, çoğu zaman devletin bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında endişe yarattı. Partinin devlet mekanizmaları üzerindeki ağırlığını artırarak devletin tüm olanaklarını kullanma eğilimi, kamu yönetimi anlayışında temel değişikliklere neden oldu. Reşat Karagöz, bu durumu “devletin ciddiyetini tahrip etmek” ve “Türkiye’yi parti devleti olma yoluna sürüklemek” olarak tanımlıyor. Özellikle, devlet imkanlarının ve devlet memurlarının siyasi faaliyetlerde kullanılmasının yarattığı tehlikeler, demokratik kurumların erozyonuna yol açabilir.

Amasya’daki Muhtar Toplantıları

Son bir hafta içerisinde Amasya’da düzenlenen toplantılar, AKP’nin muhtarları hükümet politikalarını desteklemeye teşvik etme girişimleri olarak değerlendiriliyor. Toplantılara vali ve kurum müdürlerinin de katılması, bu etkinliklerin yalnızca yerel yönetimlerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda daha geniş bir devlet müdahalesini içerdiğini gösteriyor. Bu durum, devlet kaynaklarının partisel çıkarlar için kullanılmasının bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Partizan Siyasetin Etkileri

Partizan siyaset, siyasi sahneyi tek bir parti etrafında şekillendirerek çoğulculuk ve çeşitliliği sınırlayan bir yapı oluşturuyor. AKP’nin bu tür toplantıları kullanarak siyasi gücünü pekiştirmeye çalışması, muhalefetin ve çeşitli toplumsal grupların seslerini bastırma potansiyeline sahip. Ayrıca, devletin imkanlarını ve personelini kullanarak yapılan gövde gösterileri, kamu görevlilerinin tarafsızlığını ve etik duruşunu sorgulatıyor.

Kamuoyu ve Siyasi Ömrün Sonu

Karagöz’ün de belirttiği gibi, bu tür eylemler, kamuoyunda geniş çaplı tepkilere neden olmakta. Siyasi ömrün sona ermesi olarak değerlendirilen bu tür hareketler, partinin uzun vadeli siyasi geleceğini de tehlikeye atabilir. Konuya ilişkin Amasya Milletvekili Reşat Karagöz şu ifadeleri kullandı;

AKP milletvekillerinin son bir hafta içerisinde Amasya ve ilçelerinde “çalıştay” ve “istişare toplantısı” adı altında vali ve kurum müdürlerinin de katıldığı muhtar toplantıları yaptığını üzülerek takip etmekteyiz. AKP’nin yirmi iki yıllık iktidarında Türkiye’de yarattığı en önemli sorunlardan biri, şüphesiz, devletin yapısını ve devletin ciddiyetini tahrip ederek Türkiye’yi parti devleti olma yoluna sürüklemesidir.

AKP’nin normal gördüğü ancak devlet geleneğine uymayan bu tutumu şiddetle kınıyor, sizlerin, bu güç zehirlenmesi karşısında siyasi ömrünüzün bitmekte olduğunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Devletin her türlü imkânını kullanmayı alışkanlık hâline getirmiş ve devlet memurlarını yanına alarak gövde gösterisi yaptığını sanan kibir timsali AKP bir an önce takındığı partizan tutumdan vazgeçmeli ve halkımızın vergileriyle maaş alan devlet memurlarını kirli siyasetine alet etmemelidir.