Arkeolog alım ilanları

Arkeolog alımı ile ilgili yayınlanan kamu iş ilanları… Resmi Gazete’de yayınlanan arkeolog alım ilanları ve detaylar…

ARKEOLOG KİMDİR?

Arkeolog, insanlık tarihi ve tarih öncesi hakkında bilgi toplamak için eski uygarlıkların geride bıraktığı mimari yapı, eşya, kemik vb kalıntıları inceler. Aletler, mağara resimleri, bina kalıntıları.., kazılarla gün ışığına çıkaran, inceleyen, değerlendiren ve koruyan kişidir.

ARKEOLOĞUN GÖREV TANIMI NELERİ KAPSAR?

Arkeoloğun görev tanımı, çalışmalarının kapsamı ve uzmanlık alanına göre değişmektedir. Bununla birlikte, arkeologlar genellikle geçmiş kültürler, gelenekler ve coğrafi bölgeler hakkında bilgi edinmek için araştırmalar yürütür. Meslek profesyonellerinin genel sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

Uygun kazı yerlerini bulmak için jeofiziksel araştırmalar yapmak ve hava fotoğrafçılığını kullanmak,
Arkeolojik kazılar gerçekleştirmek,
Kazı ekiplerini yönetmek,
Kazıda elde edilen bulguları temizlemek, tasnif etmek ve kayıt altına almak,
Radyokarbon tarihleme gibi laboratuvar testleri uygulamak,
Bulguları diğer arkeolojik verilerle karşılaştırmak,
Yazılı ve fotografik elektronik veri tabanları üretmek,
Personeli denetlemek ve yönlendirmek,
Kazıda çıkan eserlerin nasıl görüneceğine dair sanal simülasyonlar oluşturmak,
Geçmiş kültürlerin kökeni ve gelişimi ile ilgili teoriler geliştirmek,
Yayınlanmak üzere rapor veya makale kaleme almak,
Şehir planlama uygulamalarını kontrol etmek ve olası arkeolojik etkileri belirlemek,
Arkeolojik kalıntıların korunması veya kaydedilmesi hakkında tavsiyelerde bulunmak,
Önemli binaların ve anıtların korunmasını sağlamak
Arkeolog Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?
Arkeolog olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Arkeoloji Bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

ARKEOLOĞUN NİTELİKLERİ NELERDİR?
Özellikle saha çalışması sırasında gerekli olan güçlü ekip yönetimi kabiliyetini sergilemek,
Analitik ve sorgulayıcı bir zihne sahip olmak,
Problem çözmek ve karar verebilmek için muhakeme yeteneğini kullanmak,
Diğer profesyonellerle etkin bir şekilde iletişim kurma becerisi göstermek,
Araç ve gereç kullanımında ustalık sahibi olmak,
Sabırlı ve öz disiplinli olmak,
Aktif öğrenme isteğinde bulunmak,
Uzun süren projeleri tamamlayabilecek azme sahibi olmak,
Açık alanda uzun süre çalışabilecek fiziksel yeterlilik göstermek

Başa dön tuşu