Kamu Haberleri

Eğitim Bir Sen 2022 ve 2023 öğretim yılına hazırlık ödeneği teklifini sundu!

Eğitim Bir Sen sendikası 6. Dönem Toplu Sözleşme teklifini bakanlığa sundu. Öğretim yılına hazırlık ödeneği hakkında tekliflerini bildiren EBS, sunmuş olduğu teklifte ‘’ 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2022 yılında 1.750 TL, 2023 yılında 2.250 TL olarak ödenir. Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı haricindeki sınıflarda bulunan tüm kamu görevlileri de aynı oranda öğretim yılına hazırlık ödeneğinden yararlandırılır’’ dedi.

Ayrıca, Geliştirme ödeneğinin süresinin uzatılması konusunda da teklif sunan Eğitim-Bir-Sen ‘’ 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on altıncı” ibaresi “yirmi dördüncü” olarak, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/12/2015” ibaresi “31/12/2023”, “on altı” ibaresi “yirmi dört” ve “on altıncı” ibaresi ise “yirmi dördüncü” olarak uygulanır’’ dedi.