Gündem

Erdoğan Taliban İle aynı inançlara sahip olduğunu itiraf etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC’de yaptığı açıklamalarda, kendi inançlarının Taliban inançları ile ters düşmediğini yani aynı olduğunu itiraf etti. Erdoğan, Taliban’la aynı inançlara sahip olduğunu söylerken Taliban inançlarının Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarından geldiğini, İslam ile en uzaktan bile alakasının olmadığını bilerek mi yoksa bilmeden mi söyledi bilmiyoruz. Taliban ve IŞİD gibi yapıların bizzat İslam düşmanı olduğunu anlatmadan önce bu konu hakkında Erdoğan’ın ne söylediğine bir bakalım;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘’Türkiye olarak Kabil Havaalanı’nın işletimini ele almayı düşünüyoruz. Bu arada tabi Taliban’ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Taliban’la da bu süreci görüşmek suretiyle, nasıl ki Amerika’yla bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, herhalde Taliban bu görüşmeleri Türkiye’yle çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye, onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum’’ dedi. Sözlerinden anlaşılacağı üzere Erdoğan resmen Talibanlarla aynı inançta olduğunu söyledi. Hadi hep beraber Taliban’ın hangi inançta olduklarına bir bakalım;

1 – Taliban inancında olanlar mürtet olanları ölümle cezalandırır

Afganistan’daki Taliban ve IŞİD inancında olanlar mürtet olanları yani dininden dönenleri ölüm cezası ile cezalandırır. Lakin İslam dininde din özgürlüğü vardır ve Kuran’da haram kılınmıştır. Bu inanç Hristiyanlık inancında vardır ve Hristiyanlıktan dönenler çarmığa germek sureti ile öldürülür.

2 – Zina işleyen kadınlar taşlanarak öldürülür

Taliban ve IŞİD inancına göre zina işleyen evli kadınlar taşlanarak öldürülür. Bu inanç Yahudilik inancında vardır. Yahudilikte, zina işleyen bir kadın, herkesin görebileceği şekilde kafası toprak dışında kalacak şekilde gömülür ve herkes eline taş alarak kadına atar. Öyle ki, kadının daha fazla işkence çekmesi için ne kadar küçük taşlarla öldürülürse yani ölümü ne kadar uzarsa, taşlanarak öldürülen kadının o kadar günahlarından arındığına inanılır. Bu inanç İslamiyet’in kesinlikle reddettiği, haram kıldığı konulardan bir tanesidir. Zira Kuran’da bu konuya ilişkin şu bilgiler yer alır;

İslam’da Zina işleyen erkek yada kadın meydana çıkarılır ve acısı deriden öteye geçmemek sureti ile 100 değnek ile cezalandırılır lakin bu cezanın işlemesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi;

4 Şahit Şartı

Zina eden kişilere 4 kişinin alenen, hiçbir şüpheye yer olmaksızın şahit olmaları, tanık olmaları gerekmektedir. Burada 4 şahidin görme şartı, zinanın alenen toplum içerisinde işlenmesini önlemektir. Zira kimse başkaların yanında cinsel ilişkiye girmek istemez… İkinci Şart ise;

Şahit olan kişilerin güvenilir olması… Eğer bir kişi daha önce yalan söylediği ortaya çıkmışsa o kişinin şahitliği ömür boyu kabul edilmez. Eğer şahitlerin güvenirliğinden şüphe yoksa, zina eden kişilerin itiraf etmesi şartı vardır. İtiraf eden zinakarlar hemen değnek cezasına çarptırılmaz. Öncelikli olarak kapalı bir odaya (cezaevi) konulur. Eğer zina eden kimseler tövbe eder yani bir daha yapmayacağını beyan ederse hiçbir şart aranmaksızın serbest bırakılır. Eğer ki, suçlu bulunan kişiler yine bu zina suçunu alenen yapacağını söyler yada tövbe ettikten sonra aynı suçta tekerrür ederlerse erkek veya kadın ayırt edilmeksizin, evli yada bekar olduğuna bakılmaksızın 100 değnek cezasına çarptırılır… Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var;

Değnek cezası, kişinin oranın burasının kırılması için değil, sadece toplum içerisinde rencide olsun diye verilir. Ve sopa ile vurulduğu zaman sadece kişinin derisinde etki eder yani kalıcı bir zarar vermez.

3 – Taliban inancında kılık kıyafet

Taliban veya IŞİD inancına göre bir müslüman sakal bırakmalı ve Arap kültürüne göre giyinmeli. Sakalını jiletle kesen veya Arap kültürüne göre giyinmeyen erkekler, kara çarşaf giymeyen kadınlar falaka veya kırbaç cezası ile cezalandırılır. İslamiyet inancında böyle bir şey yoktur. Zira Arap kültürünün İslamiyet ile hiçbir alakası yoktur. Ebu Cehil’de sakallı ve Hz. Muhammet gibi giyinirdi, Hz. Hamza’da… Kültür ile din farklı şeylerdir. Kara çarşaf Yahudilik inancında vardır, Hristiyanlık inancında da vardır. Kara çarşaf ile örtünme farklı şeylerdir. Şöyle ki;

Allah Kuran’da kadın ve erkekler için ziynet eşyalarını (Arapça da ziynet eşyaları, cinselliği uyandıran vücut hatları demektir.) örtünüz der. Yani islamiyette örtünme sadece kadınlar için değil erkekler içinde geçerlidir. İslamiyette fiziki örtünme, erkek ve kadınların cinselliği uyandıracak bölge hatlarını belli edecek giysilerin giyilmemesidir. Buna örnek verecek olursak; bir kadın veya erkek daracık tayt giyip toplumda dolaşamaz… Yada kadın veya erkekler göğüslerin çatallarına kadar uzanan dekolte elbiseler giyemez. Lakin bu toplum içerisinde olduğu müddetçe geçerlidir yani evinde istediği gibi giyinebilir. Dahası Allah, en güzel giysinin takva elbisesi olduğunu söyler. Yani hayanın insanın içinde olduğunu belirtir.

4 – Taliban Allah’a inanmaz!

Taliban ve IŞİD gibi yapılanmalar her ne kadar biz Müslümanız deseler de asla Allah’a inanmazlar. Zira Allah’a iman etmek söz ile Kelime-i Şehadet getirmek değildir. Allah’a iman etmek, aynen peygamberler gibi kendilerine indirilen Kuran’a biat etmektir. Allah’ın emirlerine, nasihatlerine kulluk ederler. (Kulluk etmek, kayıtsız şartsız secde etmektir. Secde etmek ise teslim olmak yani biat etmek demektir) Allah’tan başkasına iman etmezler. O gerçek inananlar kendilerine sadece Allah’ı Rabb edinirler. (Rabb demek yönetici, patron demektir.) Ama Taliban ve IŞİD gibi yapılara baktığınız zaman Kuran’a tamamen aykırı inançlara sahiptirler ve onların rableri yani yöneticileri Talibanın başında olan kişilerdir yani yine insanladır.

Onlar Allah’ın ne dediğine değil, örgütlerinin başında olan kişilerin, şeyh yani şef olarak gördüğü kişilerin ne dediğine bakarlar… Kuran’dan yani İslamdan tamamen habersizdirler. Zira Allah, ne olursa olsun, nefsi müdafaa olmadığı müddetçe –ki bunda bile sınır getirilmiştir- kimseyi hiçbir gerekçe ile öldüremezsiniz. Zira bir kişiyi öldürmek bütün insanları öldürmekle aynıdır İslam kaidelerinde…

Buna rağmen bu tip İslam düşmanları, her türlü yetkiyi kendilerinde görürler. Çünkü bunlar aynen islam öncesi gibi tek bir Allah inancına inansalar bile yeryüzünün rabbi yani yöneticileri olduklarına inanırlar ve her türlü baskı yapmayı, öldürmeyi kendilerine hak edinirler…

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu