Personel Alımı

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları duyurulur. (Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.)

Aranan Nitelikler:

(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

(b) Doktorasını yurtdışında İngilizce dilinde Avrupa Birliği hukuku alanında yapmış olmak. Avrupa Birliği hukuku, Uluslararası hukuk ve deniz hukuku alanında çalışmaları olmak.

İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

(c) Doktorasını yurtdışında İngilizce dilinde borçlar hukuku bilim alanında yapmış olmak.

Rekabet hukuku, Tüketici hukuku ve Eşya hukuku alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

(d) Milletlerarası özel hukukun kapsamına giren konularda tez, kitap, makale ve diğer yayınlar yapmış olmak. Lisansüstü tezlerinden en az birisini tahkim hukuku alanında yapmış olmak. Milletlerarası özel hukuk alanına dahil tüm konularda ders verme tecrübesine sahip olmak.

İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

(e) Doktorasını yurtdışında İngilizce dilinde şirketler hukuku alanında yapmış olmak.

Şirketler hukuku, sermaye piyasası hukuku ve rekabet hukuku alanında çalışmaları olmak.

İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Boğaziçi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 16.07.2021
Son Başvuru Tarihi : 06.08.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 11.08.2021
Sınav Giriş Tarihi : 16.08.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 23.08.2021
Başvuru Tipi : Şahsen/Posta

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.boun.edu.tr
* Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

BAŞVURULAR;

İlgili Fakülte Dekanlığına yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ”Akademik Görev için Müracaat Formu” (Başvuru
birimlerinden alınabilir.),

2. Lisans/ Lisansüstü diploması fotokopisi,

3. Resmi transkript (Lisans),

4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,

5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl
geçerlidir.),

6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir
sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),

7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru için ”Akademik Görev için Müracaat Formu” http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.