İŞKUR İş İlanlarıPersonel Alımı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü üniversite mezunu büro memuru alımı yapacak!

İçişleri Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yeni bir memur alım ilanı yayınladı. İlana göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel kadrosuna aşağıda üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun büro memuru alımı yapacaktır. Memur alımı başvuruları 12-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online şeklinde yapılacak olup, başvuru ekranına ait link aşağıda verilmiştir.

Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı için istenilen şartlar nelerdir? KPSS şartı var mı? İşte detaylar…

BÜRO MEMURU ALIM İLANI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne toplamda 1 adet büro personeli alımı yapılacak olup, öğrenim şartı ve özel başvuru şartları şöyle;

1 -Öğrenim Şartları;

Üniversitelerin; Gazetecilik, Sinema ve Televizyon, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Basın Yayın, Yeni Medya, Medya ve İletişim, Yeni Medya ve İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim Bilimleri, İletişim ve Tasarım ve Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

2 -Diğer Nitelikler Ve Şartlar

• Tercihen grafik tasarım ve video montaj programlarına hakim olmak.

• Tercihen yabancı dil (İngilizce) biliyor olmak.

• MS Office programlarını bilmek.

• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

BAŞVURU İŞLEMELERİ

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.

Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin Kuruluşumuza ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca Kuruluşumuz web sayfasından duyurulacaktır.

a-) Büro Personeli (Memur) için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

• 4857 Sayılı İş Kanunu(20 Puan) •Genel kültür(20 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Bu ilana İŞKUR üzerinden online başvuru yapmak için BURAYA TIKLAYINIZ