Belediye İş İlanlarıPersonel Alımı

KPSS 70 puan şartı ile bay-bayan memur alımı yapılacak!

Konya Selçuklu Belediye Başkanlığı yeni bir memur alım ilanı yayınladı. İlana göre Selçuklu Belediyesi, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere KPSS 70 puan şartı ile bay-bayan memur alımı yapacak. Selçuklu Belediyesi iş başvuruları 16.08.2021 tarihinden 20.08.2021 tarihine kadar yapılacak olup, öğrenim şartı, başvuru adresi ve diğer tüm ilan detayları aşağıda verilmiştir.

SELÇUKLU BELEDİYESİ MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI

1 -Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi, İktisat ve İşletme bölümlerinin birinden mezun,
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair belgeye sahip,

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip 13 memur,

2 – Önlisans Muhasebe programından mezun,

– Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair belgeye sahip,

-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip 2 memur olmak üzere toplam 12 personel alımı yapılacaktır. Alınacak personeller; Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edileceklerdir…

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.selcuklu.bel.tr internet adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

i) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

j) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 16.08.2021 tarihinden 20.08.2021 tarihine kadar mesai günlerinde 08.30 – 16.30 saatleri arasında müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

– Elektronik ortamda, Belediyemiz insankaynaklari@selcuklu.bel.tr e-posta adresine,
-Şahsen yapılacak başvurular Selçuklu Belediyesi İstihdam Merkezine yapabilir veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Selçuklu Belediyesi (Şeyh Şamil Mah. Doç.Dr. Halil Ürün cad. No:19 Selçuklu / KONYA) adresine gönderilebilecektir.
(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
-Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve zamanı başvurularının değerlendirilmesine müteakip Belediyemiz www.selcuklu.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.

c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir.

c) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV YERİ ve ZAMANI

Selçuklu Belediyesi hizmet binasında memur alımı için 6-10 Eylül 2021 tarihlerinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Reklam Engelleyici Algılandı

Haber içeriğini görüntülemek için lütfen reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakınız.