Personel Alımı

Atatürk Kültür Merkezi personel alımı için başvuru formu yayınlandı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni kamu personeli alım ilanları yayınladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayfasında yer alan kamu iş ilanlarına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere 6-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kadrolu 33 personel alımı yapacak. İş başvuru formu yayınlandı. Peki, Bakanlık hangi mesleklerden, hangi öğrenim düzeylerinden personel alımı yapacak? KPSS şartı var mı? İş başvuruları nereye ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…

PERSONEL ALIM İLANI

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğü (İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğü) tarafından yayınlanan 6 Temmuz 2021 tarihli personel alım ilanlarına göre bay-bayan KPSS şartsız toplam 33 personel alınacak. Alınacak personeller, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğü’nde görevlendirileceklerdir. İş başvuruları için aşağıda BAŞVURU FORMU verilmiştir. Belirtilen başvuru formunu doldurarak, aşağıda resmi ilanda verilen adrese göndermeleri gerekmektedir.

İŞ BAŞVURUSU

Başvurular, 16/07/2021 günü mesai saati bitimine kadar, şahsen Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne (Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06330 Çankaya / Ankara) adresine yapılacaktır. 16/07/2021 günü mesai saati bitiminden sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

1) Bütün formda yer alan sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacak, soruları cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.

2) Yanlış bilgi ve sahte belge vermek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sözlü sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kurumu yanıltanlar hakkında TCK ‘nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3) Başvuru yeri: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğü, Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06330 Çankaya/ Ankara

4) Form ve ekleri 16/07/2021 günü mesai bitimine kadar şahsen elden teslim edilecektir.

E-Posta: dosim@ktb.gov.tr

MÜLAKAT

1. Başvuru şartlarını taşıyan ve eksiksiz belge ile başvuran adayların mülakat tarihleri Bakanlığımızın (https://www.ktb.gov.tr) ile Merkez Müdürlüğümüzün (http://www.dosim.gov.tr ) internet siteleri üzerinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2. Mülakatta adaylar; genel olarak “Temsil”, “Genel Kültür “, “Muhakeme ve Konuşma Yetenekleri”, “Tutum ve Davranışlar ” ve “Mesleki Bilgisi/Mezun Olduğu Bölüme Göre Bilgisi” yönündeki mülakat komisyonunca değerlendirilir. Mülakatta adaylara, komisyon üyelerinin her biri tarafından yüz tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanları n aritmetik ortalaması mülakat puanını teşkil eder. Mülakatta başarılı sayılmak için ortalama puanın en az 70 olması şarttır.

3. Ayrıca yabancı dil şartı aranan pozisyonlar için komisyon tarafından İngilizce/Fransızca/Almanca yabancı dillerinden birinden 100 tam puan üzerinden mülakata alınır. Yabancı dil mülakatında başarılı olmak için en az 70 puan almak şarttır. (Yabancı Dil Bilgisi şartı aranan pozisyonlar için ilan tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde alınmış en az YDS 70 veya muadili belge sunanlar yabancı dil mülakatından muaf tutulacaktır.)

4. Başarı sıralaması en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılır. Puan sıralamasına göre yeteri kadar yedek de belirlenebilir. Başarılı olanlar (http://www.dosim.gov.tr) adresinde yayınlanır ve ayrıca bu kişilere yazılı olarak bildirilir. Başarılı olamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

DIĞER HUSUSLAR

İşe alınacakların deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların ve pozisyon için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların iş akiihj4bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir.

Her bir aday yalnızca bir pozisyona başvurabilir. Çoklu başvurular kabul edilmeyecek, bir adayın birden fazla başvuru yaptığı tespit edilirse tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. O yüzden adayların başvuru formuna yazdıkları pozisyonun sıra numarasının doğruluğunu mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir.

İtirazlar, mülakat sonucunda başarılı olanların internette açıklanmasını izleyen müteakip 5 iş günü içerisinde Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğüne yapılabilecektir. Kadro dağılımını, kadrolara göre istenilen özel başvuru şartlarını ve diğer tüm detayları görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu