İŞKUR İş İlanlarıPersonel Alımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İŞKUR üzerinden 2.533 işçi alımı yapacak!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 Temmuz 2021 tarihi itibari ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni iş ilanları yayınladı. İŞKUR’un kamu iş ilanları sayfasında yer alan ilanlara göre MSB, aşağıda belirtilen mesleklerden KPSS şartsız daimi işçi alımı yapacak. MSB işçi alımı iş başvuruları İŞKUR üzerinden online şekline yapılacak olup, başvuru ekranına ait link aşağıda verilmiştir.

MSB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlana son personel alım ilanında, 18-36 yaş gurubundan toplam 2 bin 533 işçi alımı yapılacağı, alınacak işçilerin bakanlık bünyesinde bulunan çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edileceği belirtildi. Buna göre MSB, kendi bünyesinde kadrolu olarak çalıştırılmak üzere 2-6 Temmuz 2021 tarihleri arasında aşağıda belirtilen meslek guruplarından personel alımı yapacak.

MSB HANGİ MESLEKLERDEN İŞÇİ ALIMI YAPACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın İŞKUR’un resmi internet sayfası olan www.iskur.gov.tr adresinde yayınlanan ilanda en az ilkokul, ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden işçi alımı yapacaktır. Hangi illerde işçi alınacağına dair liste aşağıda verilmiştir.

Aşağıda MSB’nin hangi mesleklerden işçi alacağına dair liste verilmiştir. Bu listedeki kadrolara başvuru yapmak isteyen adayların başvuruda bulunmak istediği kadro ile ilgili olarak ustalık belgelerinin olması gerekmektedir.

Tesviyeci (su altı dahil) planyacı (vargel)

Tezgah bakım ve onarımcısı

Tornacı

Armador

Marangoz

Sıhhi tesisatçı

Asansörcü bakım ve onarım

Meydancı

Bahçıvan

Hastabakıcı

Aşçı

Fırın işçisi (ekmek atıcı alıcı)

Oto makinisti

Boyacı ve badanacı (inşaat)

İnşaatcı (duvarcı, betoncu, sıvacı dahil

Şoför

Elektrikçi (genel)

Elektrikçi (motorlu araçlar)

Elektronikçi

Kaynakçı (su altı, bilumum)

Makinist veya makine onarımcısı (ilaç, makineleri sıhhi cihazlar dahil)

Klimacı (şofbenci bakım, onarım dahil)

Torpidocu

Motorcu

Malzeme istif, tahmil, tahliye

Terzi

İş makineleri bakım ve onarımcısı

Klima sistemleri teknisyeni

Oto bakım onarımcısı (oto mekanikeri)

Matbaacılık teknikeri-ofset baskı

Uçak doğramacısı

Elektrikçi-uçak

Uçak bakım teknisyeni (gövde-motor)

Otomotiv boya ustası

Frezeci (freze tezgah işçisi)

İş makineleri hidrolik sistemler bakım ve onarımcısı

Hassas ve dakik aletler imalat işçisi ve tamircisi

Uçak kimyasal ve mekanik temizlemecisi

Haruri muameleci (döküm)

Kaynak teknisyeni

Bobinajcı-elektrik (bobinaj sarma operatörü)

Kalorifer tesisatçısı

Soğuk demirci

Tesviyeci

Boru tesisatçısı-uçak

Fiberglasçı

Endüstriyel kalıpçı/kalıp tasarımcısı ve imalatçısı

Kimya teknolojisi teknisyeni

Uçak elektroniği teknisyeni

Uçak elektrik elektronik uzmanı

Uçak elektroniği teknisyen

Tahribatsız muayene sorumlusu

Uçak bakım teknisyeni (gövde-motor)

Uçak gövde motor teknisyeni

Klima sistemleri teknisyeni

Ambar/depo görevlisi

Ambalajcı (el ile)

Kimya teknolojisi teknisyeni

Kompozit ürün üretim elemanı (hkb, sıcak kalıplama)

Plastik mamuller imal işçisi

Lastik üretim teknisyeni

Metal yüzey kaplamacı

Matbaa teknisyeni

Modelci (ağaç-plastik-metal)

Makine montaj ve bakım onarımcısı

Motor imalat bakım ve onarım işçis

Hassas ve dakik aletler imalat işçisi ve tamircis

Metal sac işleme işçisi

Sıcak demirci

2 icat ve neşriyat uzmanı

Oto döşemecisi

Hidrolik pnömatikçi

Akümülatör (akü) imal işçisi

Fiberglasçı

Malzeme takip ve dağıtım işçisi

İnşaat ustası

Diğer tahmil-tahliye ve ilgili yük taşıma işçileri

Genel alan temizleme görevlisi/meydancı

Menevişçi

Kalibrasyoncu

Polyester imal işçisi

Metal pres makinesi operatörü

Otomotiv kaporta ustası

Saraç

Konfeksiyon makineleri tamircisi

Kompozit ürün üretim elemanı (hkb, sıcak kalıplama)

Brülör bakım ve onarımcısı

İş makineleri operatörü

Optik aletler imalat işçisi ve tamircisi

Oto bakım onarımcısı (oto mekanikeri)

Otomatik metal işleme transfer tezgahı ayarcıoperatörü

Yangın söndürme tüpü dolum makinesi operatörü

Karoserci

Oto camcısı

Endüstriyel kalıpçı/kalıp tasarımcısı ve imalatçısı

Bakım ve onarım elektrikçisi/endüstriyel bakım ve onarımcısı

Radyatör tamircisi (motorlu taşıt)

Jeneratör tamircisi

Dizel motorları yakıt pompası ve enjektör ayarcıs

Elektrik elektronik atış kontrol sistemleri bakım onarımcısı

Kumlama makinesi operatörü

Lastik üretim teknisyeni

Diğer yağlayıcılar

Bayrak dikimcisi

Teknik ressam

Boya üretimi ve uygulama teknisyeni

Kimya teknolojisi teknisyeni

Yukarıda belirtilen meslekler haricinde diğer işçi alımı yapılacak meslekleri de görüntülemek ve her bir meslek için istenilen şartları öğrenmek için BURAYA TIKLAYINIZ

Hangi İllerden İşçi Alımı Yapılacak?

MSB; Ankara, Eskişehir, İzmir, Çanakkale, Hatay, Tekirdağ, Erzurum, İstanbul, Muğla, Kocaeli, Afyonkarahisar, Niğde, Sivas, Kayseri, Erzincan, Elazığ, Konya, Balıkesir ve Diyarbakır olmak üzere toplam 19 farklı şehirde bulunan tesislere ve askeri fabrikalara toplam 2.533 işçi alımı gerçekleştirilecektir.

Millî Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1 -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2 -Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3 -Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4 -Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5 -Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6 -Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7 -Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8 -Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9 -Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

10 -İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

11 -Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12 -Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13 -Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

14 -İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1 -Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecektir.

2 -Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 10:30’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

3 -İstekli adayların kura çekimini izleyebilmeleri hususu, ülkemizi de etkisi altına alan KOVİD-19 salgını nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.

4 -Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri MSB resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

5 -Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

6 -Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

7 -Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8 -Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

9 -Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

10 -İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

MSB İŞKUR İŞ BAŞVURU EKRANI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) iş başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak olup, son başvuru tarihi 6 Temmuz 2021’dir. Bu tarihe kadar başvuru işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir. Başvuru ekranı için öncelikli olarak buraya tıklayınız ve ardından açılan sayfa üzerinde yer alan ”İşyeri Unvanı” kısmına aynen ”MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” yazısını koplayayıp yapıştırınız. Ardından, sağ alt köşede yer alan ”ARA” butonuna tıklayınız…

 

Reklam Engelleyici Algılandı

Haber içeriğini görüntülemek için lütfen reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakınız.