İŞKUR İş İlanlarıPersonel Alımı

Amasya İl Özel İdare Müdürlüğü tekniker, mühendis ve mimar kadrolarına personel alımı yapacak!

Amasya İl Özel İdare Müdürlüğü 1 Harita Teknikeri, 2 İnşaat Teknolojisi Teknikeri, 1 Harita Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi, 4 İnşaat Mühendisi, 1 Maden Mühendisi ve 1 Mimar olmak üzere toplam 12 personel alımı yapılacaktır. Tekniker, Mühendis ve Mimar kadrolarına personel alımı iş başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayfası üzerinden online şeklinde yapılacaktır. Peki, Amasya İl Özel İdare Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İş başvuruları nasıl yapılacak? Kadrolara göre belirtilen şartlar nelerdir? İşte detaylar…

AMASYA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BAŞVURUSU

Amasya İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yayınlanan personel alım ilanları detaylarında, başvuruları İŞKUR üzerinden 30 Haziran ile 5 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. İş başvuruları www.iskur.gov.tr adresinden veya ALO 170 telefon hattı üzerinden yapılacaktır. İş başvuruları ile ilgili yapılan açıklamalarda ‘’ İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir’’ denildi.

KADROLARA GÖRE İSTENİLEN BAŞVURU ŞARTLARI

İl Özel İdaresine 8 farklı branştan toplam 12 personel alınacak olup, alınacak personeller kamuda 657’ye tabi memur olarak çalıştırılacaklardır. Bu iş ilanlarına başvuru yapacak olan adaylardan istenilen genel şartlar ve kadrolara göre belirtilmiş özel şartlar aşağıda verilmiştir.

1- Üniversitelerin “Unvanı ile ilgili” bölümünden mezun olmak, yüksekokul, mühendislik veya mimarlık fakültesinden mezun olmak;

2-Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını aşmamış olmak,

3-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak (Sözlü mülakat sınavını kazanan adaylardan heyet sağlık raporu istenecektir.)

4-İl Özel İdaresinin görevli diğer personellerin çalışma şartlarına ve mesaisine uymayı kabul etmek,

5-İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde “İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar” hükmüne istinaden İlimize bağlı 6 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,

6-Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen, Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları limitleri dahilinde, İl Özel İdaresinin belirleyeceği ücreti kabul etmek,

7-Müracaat tarihi itibariyle Amasya İli veya İlçelerinde ikamet ediyor olmak ve Nüfus Müdürlüğünden yazılı adres kayıt bildirimi almak,

8-İlin Coğrafi yapısını bilmek, sağlık durumunun arazide çalışmaya uygunluğunu sağlık raporuyla belgelemek,

9-Şantiye şartlarında çalışmayı ve görev yapacakları İl ve İlçe merkezinde ikamet etmeyi kabul etmek ve bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak,

10-Müracaatlar Amasya İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılacaktır.

11-Müracaat eden adaylardan kazananlar Amasya İl Özel İdaresinin web sitesinde ve ilan panosunda ilan edilecek olup, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

12-Giriş sınavı; sözlü/mülakat, gerektiğinde uygulamalı olarak da yapılacaktır.

13-Sözlü/Mülakat ve uygulama komisyon Başkan ve Üyelerin takdir edeceği puanlama 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

14-En az 70 (yetmiş) puan alan aday başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır.

15-Her unvan için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır.

16-En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır.

17-Sözlü/Mülakat ve gerektiğinde Uygulama değerlendirmesi;

a)Mesleğe (unvan)   ilişkin bilgi düzeyi,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)Liyakatı, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırılıcılığı,

d)Genel kültürü ve genel yeteneği,

e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı;

Konularında puanlama komisyonca belirlenerek değerlendirilecektir.

SINAV TAKVİMİ VE YERİ

1-Başvurusu Kabul Edilen  Adayların İlanı ve Sözlü/Mülakat Uygulama Tarihi: Amasya İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü web sitesi ve ilan panosunda duyurulacaktır.

WEB ADRESİ: http://www.amasyaozelidare.gov.tr/

Sözlü/Mülakat ve Uygulama Sınav Yeri: Amasya İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

2-Sınav sonuçları İl Özel İdaresi İlan Panosunda ve İdarenin internet sitesinde ilan edilecektir. Bu ilanlar kazananlar veya kazanamayanlar için tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3-Sözlü/Mülakat ve Uygulama sınavda her bir branş için başarı sıralaması yapılacak olup, her kadro (unvan) için 1’ er adet yedek aday belirlenecektir. Yedek adayın geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6 aydır.

4-Kazanan adayların göreve başlamaları, İdarenin belirleyeceği 2021 takvim yılı içerisinde olacağından, başlama yazısının tebliğinden itibaren, sözleşme yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde görevine başlamayanların işe başlama onayları iptal edilecektir.