Sağlık

BioNTech aşısı Covid-19 varyantlarına karşı ne kadar etkili?

İsrail, nüfusunu covid-19'a karşı aşılamada en fazla mesafe kat eden ülke oldu. Nüfusun yüzde 72'si tam olarak aşılandıktan sonra aşının etkisine ilişkin rakamlar artık mevcut.

Norveç’te covid-19’a karşı aşılananların büyük çoğunluğu Pfizer-BioNTech aşısı oldu. Bu aşının kontrollü deneylerde etkili olduğunu biliyoruz ama Covid-19 varyantlarına karşı, kontrollü deneyler dışında ne kadar etkili?

İsrail’den yapılan gözlemsel bir çalışma bize buna cevap verebilir. İsrail, 16 yaş üstü nüfusun aşılanmasında dünyada en ileri giden ülkedir ve Pfizer-BioNTech aşısının etkisine ilişkin ulusal verileri rapor eden ilk ülkedir.

İNGİLİZ VARYANTINA KARŞI NE KADAR ETKİLİ?

Çalışma, 24 Ocak-3 Nisan 2021 dönemine ait verilere dayanmaktadır. İki doz alanlar için ortalama takip süresi 48 gündür. 3 Nisan itibariyle, 16 yaşın üzerindekilerin yüzde 72’si (4.714.932) ve 65 yaşın üzerindekilerin yüzde 90’ı (1.015.620) iki doz aşı almıştır. Çalışma süresi boyunca İsrail’de 232.268 teyit edilmiş covid-19 enfeksiyonu, 7.694 hastaneye yatış ve 1.133 ölüm meydana geldi. Enfeksiyonların üçte ikisi 16 yaşın üzerindeki kişilerde meydana geldi ve yüzde 94,5’i İngiliz varyantıydı (B.1.1.7).

Tek Doz İle Ölüme Karşı yüzde 77 Koruma sağladı

Tek dozun etkisiyle başlayalım. Enfeksiyona karşı yüzde 58, hastaneye kaldırılmaya karşı yüzde 76 ve ölüme karşı yüzde 77 koruma sağladı.

İkinci Doz ile Ölüme Karşı Yüzde 96,7 Koruma Sağladı

İkinci dozdan yedi gün sonra, Pfizer-BioNTech aşısı, covid-19 enfeksiyonuna karşı yüzde 95,3 (%95 CI 94.9-95.7), hastaneye kaldırılmaya karşı yüzde 97.2 (96.8-97.5), ciddi ve ciddi hastalıklara karşı yüzde 97.5 koruma sağladı. Kritik hastalık (97.1-97.8) ve ölüme karşı yüzde 96.7 koruma (96.0-97.2).

İkinci dozdan 14 gün sonra, karşılık gelen rakamlar yüzde 96,5 (toplam koruma), yüzde 98,0 (hastaneye yatış), yüzde 98,4 (kritik hastalık) ve yüzde 98,1 (ölüm) idi. Farklı yaş grupları için küçük farklılıklar vardı.

Rakamlar iki doza ihtiyaç olduğunu göstermektedir. İki doza kıyasla bir dozun koruma süresi hakkında bilgi yoktur.

Artan sayıda insan aşılandıkça İsrail’deki günlük enfeksiyon sayısı istikrarlı bir şekilde azaldı. Düşüş, 65 yaş üstü olanlar arasında en büyük ve en hızlısıydı, bu da bunların ilk aşılanan kişiler olduğunu gösteriyor. Yazarlara göre, İsrail’den elde edilen bulgular, aşı kapsamının İsrail’deki covid-19 enfeksiyonlarının azaltılmasında kilitlenme değil birincil itici güç olduğunu gösteriyor.