İŞKUR İş İlanlarıPersonel Alımı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İŞKUR üzerinden işçi alımı başvuruları bugün başladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bugün Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni bir iş ilanı yayınladı. İŞKUR’un kamu iş ilanları sayfasında 00006109509 no ile yayınlanan ilana göre OGM, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapacak. OGM işçi alımı başvuruları bugün başladı ve 2 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecektir.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU

Alınacak personeller, Orman Genel Müdürlüğü’nün ‘’Orman İşçisi’’ kadrosunda görevlendirileceklerdir. İş başvurular İŞKUR üzerinden online şeklinde veya ALO 170 telefon hattı üzerinden yapılacaktır. Online başvuru ekranı için aşağıda link verilmiştir. Linke tıklayarak İŞKUR OGM iş başvuru ekranını açabilir ve bu sayfa üzerinden hemen kaydınızı kayabilirsiniz. Peki, işçi alımı için istenilen şartlar nelerdir? Kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar…

ORMAN İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ilköğretim mezunu en fazla önlisans mezunu olmak.

2. Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

3. Cinsiyeti erkek olmak.

4. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşından gün almamış olmak.

GENEL ŞARTLAR

  1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir,

10. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

11. İstihdam, Kura usulü sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu işyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapacaktır.)
OGM işçi alımı başvuru ekranı için BURAYA TIKLAYINIZ