Belediye İş İlanlarıPersonel Alımı

KPSS 55 puan şartı ile memur alımı yapılacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni kamu iş ilanları yayınlandı. İlana göre kamuya KPSS 55 puan şartı ile Sivas Akıncılar Belediyesi’nin inşaat mühendisliği ve itfaiye eri kadrolarına memur alımı yapılacak. Akıncılar Belediyesi memur alımı iş başvuruları ise 27.07.2021-29.07.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

İnşaat mühendisi alımı ve itfaiye eri alımı için istenilen şartlar, personel alımı başvurularının nasıl yapılacağı ve diğer detaylar aşağıda verilmiştir.

AKINCILAR BELEDİYESİ MEMURU ALIMI

Memur alımına ilişkin yayınlanan resmi ilan detaylarında ‘’ Akıncılar Belediye Başkanlığı bünyesinde memur olarak istihdam edilmek üzere; KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.

İnşaat Mühendisi Alımı İçin;

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. (Bay-Bayan)

İtfaiye Eri Alımı İçin;

-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak. -En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Sadece Bay)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 27.07.2021-29.07.2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini:

• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Akıncılar İlçesi, Fikret Tekin Cad. No: 2 adresindeki Akıncılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

• İtfaiye Eri kadrosuna başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Akıncılar Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğüne istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Belediye, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; İtfaiye Eri kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağıracaktır.

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 30.07.2021 tarihinde Belediyemize ait resmi internet sitesi olan www.akincilar.bel.tr adresinde ve ilan panosunda ilan edilecektir.

• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVIN YERİ VE ZAMANI

İtfaiye Eri kadrolarına başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı, diğer adaylar için sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavlar 06/08/2021 tarihinde Akıncılar Belediye Başkanlığı Akıncılar/SİVAS adresinde yapılacaktır. İtfaiye Eri için yapılacak uygulamalı sınav 06.08.2021 tarihinde Akıncılar Belediyesi İtfaiye Teşkilatı-Akıncılar/SİVAS adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınav saat 09.00’da başlayacaktır. İtfaiye Eri için yapılacak uygulamalı sınav saat 14.00’de başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.