Belediye İş İlanlarıPersonel Alımı

Şarkışla Belediyesi itfaiye eri alımı başvuruları başladı

Sivas Şarkışla Belediyesi yeni iş ilanı yayınladı. İlana göre Şarkışla Belediyesi, 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında itfaiye eri alımı yapacak. Personel alımı iş başvuruları belirtilen bu tarih aralığında Şarkışla Belediyesi İnsan Kaynakları ve Müracaat Masasına şahsen yapılacaktır. Başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgeleri götürmeleri gerekmektedir. Peki, itfaiye eri alımı için istenilen şartlar nelerdir? Alımlar neye göre yapılacak? İşte detaylar…

ŞARKIŞLA BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Personel alımına ilişkin belediye başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda ‘’ Şarkışla Belediye Başkanlığı bünyesinde memur olarak istihdam edilmek üzere; İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır’’ denildi.

Şarkışla Belediye Başkanlığı’nın boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

• İş Talep Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.sarkisla.bel.tr internet adresinden temin edilecektir,

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği(aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

• En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği(aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,-Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

• 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile, 26/07/2021’den 30/07/2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-12:00/13:00-17:00 arasında), müracaatlarını
yapabilirler.

Başvuru belgelerini Şarkışla Belediyesi İnsan Kaynakları ve Müracaat Masasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,

Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 09/08/2021 tarihinde Belediyemiz web sayfası (www.sarkisla.bel.tr) ve ilan panosunda ilan edilecektir,

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir.

Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Şarkışla Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde; 16/08/2021 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacak olup, sözlü sınavı müteakip uygulama sınavı yapılacaktır.

 

Reklam Engelleyici Algılandı

Haber içeriğini görüntülemek için lütfen reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakınız.