Personel Alımı

Bursa Uludağ Üniversitesi 1 Programcı Alımı Yapacak

Bursa Uludağ Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 1 adet programcı alımı yapacak. Başvuru şartları, gerekli belgeler ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgi için haberimizi okuyun.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Üniversite, bu kapsamda 1 adet programcı alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar:

Alım Yapılacak Kadro:

 • Kadro Unvanı: Programcı
 • Adet: 1
 • Puan Türü/Puanı: KPSS-P3 (70 puan ve üzeri)
 • Cinsiyet: Kadın/Erkek
 • Görev Tanımı: Üniversitenin Merkez birimlerinde çalıştırılmak üzere

Başvuru Şartları:

Başvuracak adaylarda aranan nitelikler şu şekildedir:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
 6. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans bölümlerinden mezun olmak
 7. YDS’den en az D düzeyinde (İngilizce) puan almış olmak
 8. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
 9. Sözlü sınav sonucunda başarılı olmak

Başvuru Tarihi ve Yeri:

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) e-Devlet Kapısı üzerinden “Bursa Uludağ Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” adresi üzerinden yapılacaktır.

Başvurular sırasında gerekli olan belgeler:

 • Diploma veya mezuniyet belgesi
 • YDS sonuç belgesi
 • KPSS sonuç belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması:

 1. Sözleşmeli personel alımına ilişkin esaslara ekli 3 sayılı cetvelde yer alan Programcı pozisyonu için öncelikle KPSS puan üstünlüğüne göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmak üzere belirlenecektir.
 2. Sözlü sınavda adaylara sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilecektir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
 3. Nihai değerlendirme yapılırken sözlü sınav aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan puan ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınacaktır.

Sözlü sınav, 26 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olup, sınava katılacak olanların listesi Üniversitenin web adresinden (www.uludag.edu.tr) ilan edilecektir.