Genel

Lisanslı Depoculuk ve Tarımda Yeniden Üretim Ekonomisi Gerekliliği

Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, TBMM'de yaptığı konuşmada tarım ve lisanslı depoculuk konularında önemli uyarılarda bulundu. Akalın, plansız yönetim anlayışının tarım sektörüne olumsuz etkilerini vurgulayarak, lisanslı depoculuk faaliyetlerinin ve tarım politikalarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, TBMM’deki konuşmasında tarım ve lisanslı depoculuk konularına dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Akalın, lisanslı depoculuğun ülkemiz için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Geçmişte yaşanan bir olayı hatırlatan Akalın, TMO’nun buğdaya ulaşamaması sonucu ithalat yapmak zorunda kaldığını ve bu durumu lisanslı depolarda yeterli buğday stoku varken gerçekleştirdiğini belirtti. Bu durum, tarım sektöründeki plansız yönetim anlayışının bir yansıması olarak değerlendirildi.

Buğday Hasadı ve Fiyat Belirsizliği

Akalın, buğday hasadının başlamasına rağmen fiyatların henüz açıklanmamış olmasına dikkat çekti. Maliyetlerin 11 lirayı bulduğu bir ortamda, buğday müdahale alım fiyatlarının çiftçileri memnun edecek kâr oranlarıyla acilen açıklanması gerektiğini ifade etti.

Lisanslı Depoculukta Denetim Eksiklikleri ve Haksız Kazançlar

Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde gıda ve tarım sektörüyle ilgisi olmayan kişilerin haksız kazanç elde etmelerinin birçok sorunu beraberinde getirdiğini belirten Akalın, denetimlerdeki eksiklikler nedeniyle lojistik ve depolama faaliyetlerinde aksaklıklar yaşandığını vurguladı. Enflasyonun kontrol altına alınamamasının gıda güvenliği konusunda tehlikeli bir tablo ortaya koyduğunu dile getirdi. Akalın, stokçuluk ve depoculuğun birbirinden bağımsız terimler olduğunu, fırsatçılar ile ekmeğini kazanma mücadelesi verenleri ayırt etmek gerektiğini söyledi.

Tarım Politikalarının Yeniden Ele Alınması Gerekiyor

Akalın, tarım politikalarının reforme edilmesi gerektiğini belirterek, ürün zincirlerindeki tekelci yapının kırılması ve yeni istihdam alanları oluşturulması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesinin artırılması, çiftçilere yönelik yeni teşvik uygulamalarının geliştirilmesi, küçük ölçekli çiftçilerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve desteklerin artırılması gerektiğini ifade etti. Tarım arazilerinin korunması ve verimli kullanılması teşvik edilmeli, modern tarım teknikleri ve sulama sistemleri desteklenmelidir. Ayrıca, dijital tarım uygulamaları ve akıllı tarım tekniklerinin daha fazla kullanılması gerektiğini belirtti.

Soğuk Zincirin Korunması ve Hal Kanununun Güncellenmesi

Soğuk zincirin korunması için hal kanununun güncellenmesi gerektiğini söyleyen Akalın, toptancı hallerinin modernize edilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Üreticiyi ve tüketiciyi korumak için üretici örgütlerinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa Birliği’nde tüketilen gıdanın yüzde 46’sının üretici örgütleri tarafından sağlandığını, ülkemizde ise bu oranın yüzde 3 civarında olduğunu ve bu oranın artırılmasının üretim ve tüketim dengesinin sağlıklı korunabilmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Sonuç ve Öneriler

Akalın, tarım sektörünün tamamen ithalata bağlı hale getirildiğini belirterek, bu durumdan kurtulmak ve tarımda yeniden üretim ekonomisine geçmek gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin verimli topraklarında yeterli üretimin yapılmamasının büyük bir acı olduğunu dile getiren Akalın, bu duygu ve düşüncelerle Meclis’i saygıyla selamladığını belirtti.

Edirne Milletvekili Mehmet Akalın’ın tarım ve lisanslı depoculuk konularındaki uyarıları, tarım sektörünün geleceği için önemli bir çağrı niteliğindedir. Tarım politikalarının yeniden ele alınması, lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi, Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesini artırmak için atılması gereken adımlardır. Bu süreçte, tüketicilerin güvenliği ve üreticilerin haklarının korunması için gerekli önlemler alınmalı ve lisanslı depoculuk faaliyetleri etkin bir şekilde denetlenmelidir.