Kamu Haberleri

Nail Çiler’den Rekabet Kurulu ve Piyasa Düzenlemeleri Üzerine Önemli Açıklamalar

Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Rekabet Kurulu’nun yetkilerinden piyasa düzenlemelerine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Çiler, sürdürülebilirlik vurgusuyla birlikte halkın ve üreticinin sorunlarına dikkat çekti.

Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, TBMM’de yaptığı konuşmada, Rekabet Kurulu’nun yetkilerinin genişletilmesiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Çiler, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iptal ettiği bir düzenlemenin yeniden gündeme getirildiğini belirterek, bu değişikliklerin hukuki altyapısını sorguladı.

Soruşturmalar İçin Yetersiz Süreler

Çiler, Rekabet Kurulu soruşturmalarının sürelerinin bir ayla sınırlandırılmasının sorun yaratacağını ifade etti. “Soruşturmalar için yeterli sürelerin olması lazım,” diyen Çiler, belge isteme ve yazışmaların zaman alacağına dikkat çekti. Ayrıca, cezaların genellikle en yüksekten kesilmesi nedeniyle mevcut düzenlemelerde tutarlılık sorunları olduğunu vurguladı.

Ürün İhtisas Borsalarında Nemalandırma Sorunu

Çiler, ürün ihtisas borsalarında müşteri hesaplarındaki nakit alacak bakiyelerinin nemalandırılması konusunun Komisyonda tatmin edici bir şekilde ele alınmadığını belirtti. Bu nemalandırmadan elde edilen gelirlerin aracı şirkete değil, sosyal yardım fonlarına aktarılmasının daha faydalı olacağını önerdi.

Market Sorunları ve Yapısal Düzenlemeler

Teklifin market raflarında yaşanan sorunları çözmekten uzak olduğunu söyleyen Çiler, teklifin yapısal hiçbir düzenleme içermediğini belirtti. “Halkın derdine derman olmayan, üreticinin sorunlarını çözmeyen, maliyetleri düşürmeyen bu teklife olumlu yaklaşmamız mümkün değildir,” dedi.

Perakende Ticaret ve Hal Yasası Vurgusu

Konuşmasında perakende ticaret yasasının ve hal yasasının Meclis gündemine bir an önce gelmesi gerektiğini vurgulayan Çiler, “Unutmayalım, sürdürülebilirlik uzun bir yolculuktur,” diyerek Genel Kurulu saygı ve sevgiyle selamladı.

”Rekabet Kuruluna atama ve ünvan değişikliğinde çok geniş yetki vermek isteniyor. Bakın, Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi de iptal etmişti. Rekabet Kurulu soruşturmalarında süreyi bir ayla sınırlandırıyorsunuz. Günü uzatın, belge istenecek, yazışmalar olacak, yeterli süreler olması lazım. Zaten cezayla ilgili tutarlarda sıkıntı var. Hep en yüksekten ceza kesiliyor.

Burada sadece cezalandırma amaçlı bir düzenleme yapılmaması gerekli. Ürün ihtisas borsalarında müşterinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteri hesaplarındaki nakit alacak bakiyelerinin nemalandırılması konusunda Komisyonda tatmin edici bir yanıt alamamıştık.

Komisyon Başkanımız çalışacaklarını söylemişti. Bu nemalandırma konusu nedir? Nemalandırmadan elde edilen gelir, aracı şirkete değil bir sosyal yardım fonuna aktarılsa daha iyi olmaz mı? Sonuç olarak, kanun teklifinin bütününe baktığımızda teklif market raflarında yaşanan sorunları gidermekten uzak, yapısal hiçbir düzenleme içermeyen, sorunun sadece birkaç meslek grubundan kaynaklı olduğunu iddia eden bir yaklaşımla gerçekten uzak bir teklif olduğunu görüyoruz.

Halkın derdine derman olmayan, üreticinin sorunlarını çözmeyen, maliyetleri düşürmeyen bu teklife olumlu yaklaşmamız mümkün değildir. Teklifte sorunlu gördüğümüz maddelerle ilgili vereceğimiz önergelerin dikkate alınmasını temenni ediyorum. Evet, piyasada gezen tavuk çok ama yumurta yok. Perakende ticaret yasasının ve hal yasasının Meclis gündemine bir an önce gelmesi gerekir. “Unutmayalım, sürdürülebilirlik uzun bir yolculuktur.” der, Genel Kurulu saygı ve sevgiyle selamlarım.” dedi.