Ekonomi

Ağrı Milletvekili Nejla Demir: Tarım Politikalarında Köklü Değişiklik Şart!

Ağrı Milletvekili Nejla Demir, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nde tarımın güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini ele alarak hükümeti uyardı. Artan maliyetler, ithalat politikaları ve çiftçilerin borç yükü hakkında detaylı açıklamalar.

14 Mayıs Çiftçiler Günü vesilesiyle Ağrı Milletvekili Nejla Demir, tarım emekçilerine selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Demir, Türkiye’nin tarımda karşı karşıya olduğu sorunları dile getirerek, hükümeti samimi bir çerçevede çözüm aramaya davet etti.

Tarımın Güncel Sorunları

Demir, Türkiye’nin bir tarım ülkesi olarak ciddi sorunlarla boğuştuğunu vurguladı. Bu sorunların başında artan girdi maliyetleri, rantsal dönüşüme açılan tarım arazileri ve hasada yakın yapılan ithalatlar geliyor. Çiftçiler, ürünlerini ya satamıyor ya da ederinin çok altında tüccarlara vermek zorunda kalıyor. Ayrıca, Kürt Bölgesinde yayla ve meraların yasaklanması, mera alanlarının küçülmesine ve hayvancılığın gelişmesine engel teşkil ediyor.

Yanlış Tarım Politikalarının Etkileri

Nejla Demir, AKP’nin 22 yıllık yanlış tarım politikalarının çiftçileri ve tüketicileri ekonomik olarak derinden sarstığını belirtti. Yanlış ilaçlama, gübreleme ve sulama yöntemlerinin toprakları çoraklaştırdığını ifade eden Demir, verimli topraklarda pamuk, buğday ve mercimek gibi ürünlerin değerinde satılamadığını söyledi.

Dışa Bağımlılık ve Yüksek Borçlar

Türkiye’nin tarımda dışa bağımlı hale geldiğini belirten Demir, 2023 itibarıyla tarımsal kredilerin toplamının 582 milyar lira, çiftçilerin toplam borcunun ise yaklaşık 700 milyar lira olduğunu açıkladı. Ayrıca, Türkiye’nin tarımsal ürünlerde net ithalatçı konumunda olduğunu, 2023 yılında tarımsal ürün ithalatının 65 milyar doları aştığını ve bu rakamın son on yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti.

Tarımda İthalatın Artışı ve Yerli Üretimin Azalışı

Türkiye, buğday ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini ithal etmek zorunda kalmış, yağ ithalatı ise 15 milyon tonu aşmıştır. Demir, kırmızı et, süt, süt ürünleri, baklagiller, meyve ve sebze gibi diğer ürünlerde de ithalata bağımlılığın arttığını belirtti. 2023 yılında kırmızı et ithalatının 1 milyon tonu aştığını, süt para etmediği için süt ineklerinin kesildiğini ve 500 bin ton süt ve süt ürünleri ithal edildiğini vurguladı.

Çiftçilerin Artan Borç Yükü ve İflaslar

Gübre fiyatlarının son beş yılda yüzde 600 arttığını söyleyen Demir, 2023 yılında 9 bin TL’ye satılması gereken buğdayın 5.500 TL’ye satıldığını belirtti. Çiftçilerin borçlarını ödeyemediğini ve 2023 yılında çiftçilerin iflas başvurularında yüzde 40 oranında artış yaşandığını açıkladı. Türkiye’nin yüzde 71,1’lik gıda enflasyonuyla 38 OECD üyesi ülke arasında ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Doğanın Tahribatı ve Gıda Enflasyonu

Nejla Demir, insafsızca tahrip edilen doğa ve bozulan doğal dengenin gıda enflasyonunu artırdığını söyledi. TÜİK verilerine göre, 2024 yılı gıda enflasyonunun ocakta yüzde 64-65, şubatta yüzde 67, martta yüzde 68 ve nisanda yüzde 69,80 olduğunu belirtti. Hayvancılık sektöründe de büyük ve küçükbaş hayvan sayısının son iki yılda 6 milyon 609 bin azaldığını ifade etti.

Çözüm Önerileri ve Geleceğe Yönelik Adımlar

Nejla Demir, tarım politikalarında köklü değişiklikler yapılması gerektiğini, çiftçilerin haklarının korunması ve toprağın bereketinin yeniden kazanılması gerektiğini belirtti. Tarım kurumlarının doğru yöntemleri çiftçilere öğretmek ve uygulatmak zorunda olduğunu vurgulayan Demir, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmenin 86 milyon insanın hakkı olduğunu ve Türkiye’nin bu hakkı sağlamak için dışa bağımlılıktan kurtulması gerektiğini ifade etti.

”AKP, ısrarla sürdürdüğü yanlış politikalarından bir an önce vazgeçmelidir. Zira bu politikalar ekonomik olarak hem üreticiyi hem tüketiciyi derinden sarsmaktadır. Yirmi iki yıllık yanlış tarım politikaları çiftçilerimizi toprağa, toprağı üretime ve tüketiciyi de mahsule küstürdü. Envai çeşit ürünün yetiştiği verimli topraklarımızda ve ovalarımızda pamuk, buğday ve mercimek gibi ürünler değerinde satılamadığı ve yanlış ilaçlama, gübreleme, sulama yöntemleri topraklarımızı çoraklaştırdığı için ürün ekilemez ve biçilemez hâle geldi. Bu nedenle, tarım kurum ve kuruluşları doğru yöntemleri çiftçilere öğretmek ve uygulatmak zorundadır.

Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek 86 milyon insanın hakkıdır ve ne yazık ki, 86 milyon nüfuslu ülke tarımda dışa bağımlı hâle getirilmiştir. Tarım politikalarında köklü bir değişiklik yapılmalı, çiftçilerimizin hakları korunmalı ve toprağımızın bereketi yeniden kazanılmalıdır. Yeterince desteklenmeyen çiftçilerin borçlanma ihtiyacı artmış, Tarım Kredi Kooperatifleri ve bankalara olan borçlar çiftçilerin omuzlarında büyük bir yük olmuştur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla tarımsal kredilerin toplamı 582 milyar, çiftçilerin toplam borcu yaklaşık 700 milyar lira civarındadır. 2023 Kasım ayı verilerine göre, Türkiye tarımsal ürünlerde net ithalatçı konumundadır. Tarımsal ürün ithalatı 2023 yılında 65 milyar doları aşmış ve bu rakam son on yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ülke, buğday ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini ithal etmektedir, bir zamanlar buğday ihraç eden ülkeden bahsediyorum.

Benzer şekilde, yağlı tohumlarda da aynı durum yaşanmaktadır ve yağ ithalatı 15 milyon tonu aşmıştır. Kırmızı et, süt, süt ürünleri, baklagiller, meyve, sebze gibi diğer ürünlerde de Türkiye’nin ithalata bağımlılığı gözlemlenmektedir. Örneğin, Türkiye’nin 2023 yılında kırmızı et ithalatı 1 milyon tonu aşmıştır. Aynı şekilde, tezatlığa bakın, bir yandan süt para etmediği için mecburen süt inekleri kesiliyorken bir yandan da 500 bin ton süt ve süt ürünleri ithal ediliyor. Son beş yılda gübre fiyatlarının en az yüzde 600 arttığı…

2023’te 9 bin TL’ye satılması gereken buğday 5.500 TL’ye satıldı. Neden? Çünkü ofis alım yapmadı. Çiftçiden alım yapmadıktan sonra -buğday fiyatını ister 20 bin ister 30 bin diye açıklayın- çiftçi, tüccarın insafına kaldıktan sonra neyi değiştirmiş olacaksınız, tabii, yandaşlarınızı kalkındırmanın dışında? Borçlarını ödeyemeyen birçok çiftçi iflas etmiştir, 2023 yılında çiftçilerin iflas başvurularında yüzde 40 oranında artış yaşanmıştır. Türkiye yüzde 71,1’lik gıda enflasyonuyla 38 OECD üyesi ülke arasında ilk sırada yer almaktadır.

İnsafsızca tahrip edilen doğa ve bozulan doğal denge, gıda enflasyonunu ayrıca arttırmaktadır. TÜİK verilerine göre 2024 yılı gıda enflasyonu ocakta yüzde 64-65, şubatta yüzde 67, martta yüzde 68, nisanda yüzde 69,80’dir. Hayvancılık sektöründe de büyük ve küçükbaş hayvan sayısı son iki yılda 6 milyon 609 bin azaldı.” dedi.