Genel

Muş Tarımında Çıkış Yolu: Çiftçi Örgütlenmesi ve Kooperatifleşme

Muş'ta tarımın geleceği tehlikede mi? Muş Milletvekili Sümeyye Boz, tarım politikalarının çiftçiler üzerindeki etkilerini ve çözüm önerilerini dile getirdi. Tarımda sürdürülebilir kalkınma için neler yapılmalı?

Muş Milletvekili Sümeyye Boz, yaptığı açıklamada Muş, Bulanık ve Malazgirt ovalarının Türkiye’nin tarım ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Ancak, mevcut tarım politikalarının bu potansiyelin değerlendirilmesini engellediğini vurguladı. Boz, “Muş’ta tarım ve çiftçiliğe dair ne yazık ki olumlu şeyler söylemek mümkün değil” dedi.

Yanlış Tarım Politikaları ve Çiftçinin Durumu

Boz’a göre, iktidarın yanlış tarım politikaları, çiftçilerin tarım alanlarından çekilmesine ve ciddi yoksullukla karşı karşıya kalmasına sebep oluyor. Bu durumun, ilin sahip olduğu tarım, hayvancılık ve turizm gibi kaynakların verimli kullanılamamasına yol açtığını ifade eden Boz, tarımsal faaliyetlerin akılcı yöntemlerle yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çiftçi Örgütlenmesi ve Kooperatifleşmenin Önemi

Tarımda sürdürülebilir kalkınma için çiftçi örgütlenmesinin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Boz, kooperatifleşmenin ve uzmanlaşmanın güçlendirilmesi, marka ürünlerin üretilmesi, güçlü pazar desteğinin sağlanması gibi konulara dikkat çekti. Boz, bu tür adımların tarım sektöründe hızlı bir büyüme sağlayacağını ifade etti.

Girdi Maliyetlerinin Düşürülmesi ve Faizsiz Kredi Desteği

Çiftçilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve faizsiz kredi desteği sağlanmasının da önemine değinen Boz, bu tür desteklerin çiftçilerin mali yükünü hafifleteceğini ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artıracağını belirtti. Boz, bu bağlamda yetkilileri adım atmaya çağırdı.

Tarımda Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yol Haritası

Boz’un açıklamaları, tarımda sürdürülebilir kalkınma için izlenmesi gereken yol haritasını da ortaya koyuyor. Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini ve önemini vurgulayan Boz, tarım politikalarının çiftçiler lehine yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, tarımda örgütlenmenin, kooperatifleşmenin ve uzmanlaşmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Yetkililere Çağrı: Adım Atma Zamanı

Son olarak Boz, tarımda yaşanan sorunların çözümü için yetkilileri acilen adım atmaya davet etti. Muş, Bulanık ve Malazgirt ovalarının potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Boz, bu potansiyelin harekete geçirilmesiyle Türkiye’nin tarım ihtiyacının büyük ölçüde karşılanabileceğini söyledi.

Muş Tarımının Geleceği

Muş’ta tarımın geleceği, çiftçilerin örgütlenmesi ve kooperatifleşmesi ile şekillenecek. Tarım politikalarının çiftçileri destekleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi, tarımda sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olacak. Yetkililerin bu çağrıya kulak verip gerekli adımları atması, Muş tarımının geleceği için büyük önem taşıyor.