Ekonomi

Murat Çan’dan Çarpıcı İddia: Fındık Üreticilerine ‘Zulüm’ ve ‘İhanet’

Samsun Milletvekili Murat Çan, fındık üreticilerinin zorluklarına dikkat çekiyor ve hükümetin politikalarını sert bir dille eleştiriyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki fındık üreticilerinin yaşadığı mali kriz ve destek eksikliğini detaylı bir şekilde analiz ediyoruz.

Samsun Milletvekili Murat Çan, son dönemde yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden biri olan fındık ve bu alanda çalışan üreticilerin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekti. Çan, hükümetin fındık üreticilerine yeterince destek vermediğini ve maliyetlerin artmasına rağmen alan bazlı gelir desteğinin on yıldır artırılmadığını belirtti.

Fındık Üretiminde Artan Maliyetler ve Sabit Destekler

Murat Çan, fındık üretiminin maliyetlerinin katbekat arttığını ancak hükümet tarafından sağlanan alan bazlı gelir desteğinin yıllardır 170 lira olarak sabit kaldığını vurguladı. 2023 yılında dahi bu desteğin ödenmediğine dikkat çeken Çan, bu durumun üreticiler üzerinde oluşturduğu baskıyı ve yaşanan mali zorlukları gözler önüne serdi.

Karadeniz Bölgesi ve Fındık Üretiminin Ekonomik Önemi

Fındık, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi için sadece bir tarım ürünü olmanın ötesinde, bölgenin ekonomik yapısını destekleyen ve döviz kazandıran önemli bir ihraç kalemi. Çan, fındığın aynı zamanda Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatan önemli bir unsur olduğunu ve bu değerli ürüne yeterli desteğin sağlanmamasının, bölge halkına yapılan bir ihanet olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin Tarım Politikaları ve Eleştiriler

Murat Çan, hükümetin sadece fındık üreticilerine değil, emeklilere, emekçilere ve gençlere de benzer şekilde ihanet ettiğini iddia etti. Bu durum, Çan’a göre, sistemik bir sorunun göstergesi ve hükümetin sosyal politikalarındaki adaletsizlikleri ortaya koyuyor. Üreticilerin bu duruma daha fazla sessiz kalmayacağını ve “kader” olarak kabullenmeyi reddedeceğini belirtti.

Fındık Üreticilerinin Tepkileri ve Gelecek Planları

Fındık üreticileri, Murat Çan’ın da dile getirdiği gibi, mevcut duruma tepkilerini artırıyorlar. Mali destek eksikliği ve artan üretim maliyetleri karşısında daha fazla dayanıklı olmayı ve seslerini duyurmayı hedefliyorlar. Çan, üreticilerin bu zorluklar karşısında birlik oluşturarak hükümetten gereken desteği alma yolunda kararlı olduklarını ifade etti.

”İktidara sesleniyorum: Fındık üreticimize yaptığınız şu zulmü insan olan düşmanına yapmaz. İhanet bu yıl da devam ediyor çünkü üretiminde maliyetler katbekat artarken alan bazlı gelir desteği on yıldır bir kuruş artırılmadı, 170 lira ödeniyor. Düzeltiyorum, bu yıl 170 lira hâlâ ödenmiş değil.

Bütün Karadeniz Bölgesi’ne ekmek yediren, ihraç ürünü olarak Türkiye’ye döviz kazandıran, dış ticaret açığımızı bir nebze de olsa kapatan fındığa ve onu üreten Karadeniz halkına ihanet içindedir bu iktidar. Bu iktidar emeklimize nasıl ihanet ettiyse, emekçimize nasıl ihanet ettiyse, gençlerimize nasıl ihanet ettiyse fındık üreticimize de işte böyle zulmediyor. Fındık üreticisi artık bu ihaneti sineye çekmeyecek, kader diye teslim olmayacak.”

Sonuç: Bir Çağrı ve Umut

Murat Çan’ın ifadeleri, Türkiye’nin fındık üreticilerinin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek ve hükümetin tarım ve sosyal destek politikalarında değişiklik yapılması gerektiğini vurgulamak için bir çağrı niteliğinde. Fındık üreticilerinin karşılaştığı bu zorluklar, aynı zamanda Türkiye’nin tarım politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin de bir göstergesi. Murat Çan ve Karadeniz Bölgesi’nin fındık üreticileri, adaletli bir destek ve dikkatli bir politika değişikliği taleplerini yinelemekte kararlı. Bu durum, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına katkı sağlayabilir.