Kamu Haberleri

Adana’daki Usulsüz Yönetici Atamaları Gündemde

Adana'daki kız meslek liselerinde erkek müdürlerin atanmasına yönelik usulsüzlükler tartışma yaratıyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın yönetmelik ihlalleri ve olası çözüm yolları bu derinlemesine haberimizde.

Türkiye’nin eğitim alanında yaşanan yönetici atamalarındaki cinsiyet ayrımcılığı, Adana özelinde tekrar gündeme geldi. Millî Eğitim Bakanlığı’nın, kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullara kadın yöneticilerin atanması gerektiğini öngören yönetmelik maddesine rağmen, Adana’da üç farklı kız meslek lisesine erkek müdürlerin atanması tepkilere yol açtı. Bu durum, hem eğitim camiasında hem de kamuoyunda ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor.

Mevzuata Aykırı Atamalar ve Olası Etkileri

Adana Milletvekili Orhan Sümer’in açıklamalarına göre, Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Havuzlubahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Seyhan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi okullarda, yönetmelikte belirtilen “kadın adaylar arasından” şartına uyulmadan erkek müdürler görevlendirilmiş. Bu atamalar, yönetmeliğe açıkça aykırı bir durum teşkil ediyor.

Yönetmelik ve Uygulama Arasındaki Çelişki

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yönetici atama yönetmeliği, kız öğrencilerin öğrenim gördüğü okullarda kadın yöneticilerin atanmasını özellikle vurgulamaktadır. Bu kural, öğrencilerin cinsiyet özelinde duyarlılık gösterilerek daha rahat bir eğitim ortamı oluşturulmasını amaçlamaktadır. Ancak Adana’daki bu atamalar, mevcut düzenlemelerle tam bir uyumsuzluk göstermektedir.

Toplumsal Tepkiler ve Eleştiriler

Bu usulsüz atamalar, toplumun farklı kesimlerinden eleştiriler alıyor. Eğitim alanında cinsiyet eşitliğini savunan STK’lar, akademisyenler ve veliler, mevzuata uygun hareket edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Eğitimciler ve öğrenci velileri, özellikle kız öğrencilerin rahatını ve psikolojik durumunu düşünerek yapılan bu yönetmeliklerin uygulanmasının önemini vurguluyor.

Yönetici Atamalarında Şeffaflık ve Adalet

Adana Milletvekili Orhan Sümer, yapılan bu atamaların sadece Adana’da değil, Türkiye genelinde de sorun oluşturduğunu dile getiriyor. Sümer, Millî Eğitim Bakanlığı’na yönetmeliklere uygun hareket etme ve atamalarda daha fazla şeffaflık ve adalet sağlama çağrısında bulunuyor. Ayrıca, bu tür usulsüzlüklerin önlenmesi için atama süreçlerinin daha detaylı denetlenmesi gerektiğini savunuyor.

Sonuç: Eğitimde Cinsiyet Duyarlılığı ve Yönetim

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yönetici atama sürecinde göz önünde bulundurması gereken en önemli unsurlardan biri, cinsiyet duyarlılığıdır. Adana’daki bu atama usulsüzlükleri, eğitim sistemindeki cinsiyet eşitliğine dair sorunları bir kez daha gözler önüne seriyor. Uygulamadaki bu tür çelişkilerin giderilmesi, hem eğitim kalitesini artıracak hem de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda pozitif bir adım olacaktır.

Adana ve Türkiye’nin genelinde, eğitim yönetimlerinin cinsiyet duyarlı politikalar geliştirmesi ve bu politikaları istikrarlı bir şekilde uygulaması gerekmektedir. Bu, sadece eğitim alanında değil, toplumun genelinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına önemli bir adım olacaktır. Eğitim, toplumun temel taşlarından biri olarak, her alanda adaletli ve eşit bir yaklaşımı teşvik etmeli ve bu yönde adımlar atmalıdır.

Konuya ilişkin Sümer şu açıklamalarda bulundu;

Millî Eğitim Bakanlığı 2024 yeniden yönetici görevlendirme süresinde yine bir usulsüzlüğe imza atmıştır. Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nde açıkça belirtilmesine rağmen “Bünyesinde tamamen kız öğrenci bulunan okullara kadın adaylar arasından müdür görevlendirilir.” denmesine rağmen görevlendirme yapılırken kadın önceliğine dikkat etmemiştir. Bünyesinde kız öğrenci yurdu da bulunan kız meslek liselerinde erkek müdürleri görevlendirmiştir.

Mesela, ilim Adana’da üç tane okulda Adana Kız Meslek Lisesi olmasına rağmen Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Havuzlubahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, ayrıca Seyhan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde erkek müdürler, kadın müdürlerin yerine göreve getirilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı başta memleketim Adana ve birçok ilde görülen bu usulsüz atamaları acilen değiştirmeli, mevzuata göre uygulama yapmalıdır.