Kültür Sanat

Alevi Toplumunun Eşit Yurttaşlık Talepleri: Hacı Bektaş Veli Dergâhı ve Köy Yolları Sorunu

İstanbul Milletvekili Doğan Demir’in, Alevi toplumunun eşit yurttaşlık taleplerine dair güncel ve çarpıcı açıklamaları: Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nın ibadete açılması ve Alevi köylerinin yol sorunlarına dikkat çekiyor.

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde, Alevi toplumunun kutsal mekânlarından biri olan ve “Serçeşme” olarak bilinen Hünkâr Hacı Bektaş Veli Dergâhı, uzun zamandır Alevilerin ibadetine kapalı. Alevi kurum ve kuruluşları, dergâhın müze statüsünden çıkarılarak, tarihî dokusuna zarar verilmeden, halkın ziyaretine ve cem ibadetine açılmasını talep ediyor. Ayasofya’nın müze statüsünden çıkarılıp ibadete açılması örneğinde olduğu gibi, aynı kararlılığın Hacı Bektaş Veli Dergâhı için de gösterilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Alevi İbadetinin Özgürlüğü ve Dergâhın Durumu

Alevilerin ibadet şekli olan cem, topluluk içinde birlik ve beraberliği pekiştiren, müzik ve semahın da içinde olduğu özel bir ritüeldir. Ancak dergâhın sadece cami kısmının ibadete açık olması ve diğer alanlarının müze olarak sınırlı saatlerde ziyarete açık tutulması, Alevi toplumu için kabul edilemez bir durum. 2015 yılında dergâha giriş ücretinin ve Müze Kart uygulamasının kaldırılması, bu konuda atılmış olumlu bir adım olarak görülse de, toplumun tam anlamıyla ibadet özgürlüğüne kavuşması için yeterli değil.

Alevi Köylerinin Yol Sorunu ve Siyasi Çağrı

Alevi köylerine giden yolların durumu, yıllardır çözüm bekleyen bir başka mesele. Asfalt yolların sona erdiği ve yamalı, patika yolların başladığı her nokta, genellikle bir Alevi köyüne ulaşıyor. 2024 yılında bile bu sorunun gündemde olması ve çözüm bulunamaması, toplumda büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Milletvekili Demir, “Ne kadar oy, o kadar yol.” politikasının terk edilmesi ve Alevi köylerinin yollarının bir an önce yapılması çağrısında bulunuyor.

Konuya ilişkin Doğan Demir şu açıklamalarda bulundu;

Bir diğer çok önemli konu ise Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Aleviler tarafından “Serçeşme” olarak tanımlanan Hünkâr Hacı Bektaş Veli dergâhının Alevilerin ibadetini kapalı olmasıdır. Alevi toplumu, Alevi kurum ve kuruluşları defalarca Hacı Bektaş Veli Türbesi’nin içerisinde bulunan Hacı Bektaş Veli dergâhının yani, Serçeşme’nin müze statüsünden çıkarılarak, tarihî dokusu bozulmadan, halkımızın ziyaretine, cem ibadetimize ve Alevilere iade edilmesini talep ediyorlar. Tıpkı, Ayasofya’nın müze statüsünden çıkarılarak, halkımızın ibadet ve ziyaretine açıldığı gibi aynı yetki ve karar kullanılarak Alevilere ait Hacı Bektaş Veli dergâhının da halkımızın ibadetine açık hâle getirilmesi gerekmektedir.

Alevilerin ibadet şekli cem iken dergâh içerisinde caminin ibadete açık olup dergâhın diğer mekânlarının sadece müze olarak mesai saatleri içerisinde ziyaret edilmesi kabul edilemez. Ayrıca, bu konuda 2015 yılında Hacı Bektaş Veli dergâhına giriş ücreti ve Müze Kart’la giriş gibi yersiz uygulamaya son veren dönemin Başbakanı, Genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu’na da tekrardan huzurlarınızda büyük bir teşekkürü borç bilirim.

Bitmek bilmeyen bir sorun da Alevi köylerinin yol sorunudur. Nerede asfalt yol bitip yamalı veya patika bir yol başlıyorsa o yolun sonu mutlaka bir Alevi köyüne çıkıyor. Yıl olmuş 2024, biz hâlâ bu sorunu dile getirmekten utanıyoruz fakat bu sorunu çözemeyenler hâlâ utanmıyorlar. “Ne kadar oy, o kadar yol.” politikanızdan vazgeçin ve bir an önce Alevi köylerinin yollarını yapın artık.

Buradan tüm siyasi parti gruplarına açık ve net çağrıda bulunuyorum: Değerli arkadaşlar, gelin, Aleviler olarak bizlerin bu eşit yurttaşlık taleplerini hep birlikte çözüme kavuşturalım diyor, hepinize saygılar sunuyorum.