Genel

Sakarya’nın Geleceği İçin Çağrı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent’in kenti etkileyen kritik sorunları ve çözüm önerilerini içeren detaylı bir analiz. Tank Palet Fabrikası, deprem hazırlığı, tarım politikaları, ulaşım projeleri ve sağlık hizmetleri üzerine kapsamlı bir bakış.

Sakarya, Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip olmasına rağmen, son yıllarda bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldı. Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, bu sorunları ve potansiyel çözümleri dile getirerek, kentin geleceği için önemli bir diyalog başlatıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olarak, Tank Palet Fabrikası’nın Katar’a bedelsiz devredilmesine karşı çıkan Taşkent, fabrikanın artık tank üretmeyeceğinin anlaşılması üzerine, fabrikanın gerçek sahibi olan orduya iadesini talep ediyor. Bu durum, milli savunma ve yerli üretim açısından kritik bir öneme sahip.

Deprem Hazırlığı: Sakarya’nın Güvenliği İçin Adımlar

Sakarya’nın depreme hazır olmaması, Taşkent’in özellikle vurguladığı bir başka önemli konu. Hasarlı bina stokunun tespit edilmemesi ve kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanmaması, şehrin güvenliğini tehdit ediyor. Taşkent, yerinde kentsel dönüşümün yapılmasını ve kamu ile özel binaların, okulların ve hastanelerin depreme dayanıklılığının artırılmasını talep ediyor.

Tarım Politikaları: Bereketli Toprakların Kaderi

2004-2022 yılları arasında Sakarya’da tarım alanlarının yüzde 11 oranında azalması, Taşkent’in eleştirdiği bir başka konu. Üreticinin ve üretimin desteklenmediği politikalar nedeniyle, yurttaşların gıda ürünlerine pahalıya ulaştığı ve her şeyin ithal edildiği bir durum söz konusu. Pancar, fındık ve mısır üretiminde yaşanan sıkıntılar, üreticilerin zor durumda kalmasına yol açıyor.

Ulaşım Projeleri: Sakarya’nın Nabzını Tutacak Yenilikler

Taşkent, Sakarya için ciddi bir gereklilik olarak gördüğü Raylı Sistem Projesi’nin, nüfusun yoğun olduğu Yenikent bölgesinde hayata geçirilmesini öneriyor. Ayrıca, 2010 yılında başlanan ancak tamamlanmayan Karasu Demiryolu Projesi’nin durumu ve bu projenin maliyeti üzerine endişelerini dile getiriyor.

Sağlık Hizmetleri: Erişilebilirlik ve Kalite

Hastanelerde yaşanan randevu alma sıkıntısı ve yoğun bakım yatak ihtiyacı, Taşkent’in dikkat çektiği başka bir sorun. “Sağlıkta dönüşüm” adı altında yaşanan bu sıkıntılar, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırıyor. Ayrıca, inşaatı devam eden şehir hastanesinin bitirilmesinin önemi vurgulanıyor.

Sonuç: Sakarya İçin Birlikte Çalışmak

Taşkent, tüm bu sorunların çözümünün, özellikle Sakarya ve Sakaryalılara öncelik verilerek gerçekleştirilebileceğine inanıyor. Sakarya’nın sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirmeye devam edeceğini belirtiyor.

Kanuya ilişkin Taşkent şu ifadeleri kullandı;

Sakarya’nın sorunlarını konuşmak için söz almış bulunuyorum. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak Tank Palet için çok mücadele ettik, iktidarı çok uyardık. Bedelsiz olarak tank üretimini artırmak iddiasıyla Katar’a peşkeş çekilen Tank Palet Fabrikamızda artık tank üretilmeyeceği belli olduğundan Tank Palet Fabrikasının gerçek sahibine, orduya iade edilmesi gerektiğini sürekli tekrar edeceğim.

Tank Palet Fabrikasını sahibine, orduya geri verin. Sakarya’nın en önemli sorunlarından biri henüz depreme hazır olmamamız. Bugün şehrimizde kaç hasarlı bina olduğunu bile bilmiyoruz çünkü hasarlı bina stoku tespiti bile yapılmadı, kentsel dönüşüm ve güçlendirme tamamlanmadı. 2000 yılı öncesi mevcut yapı stokumuz hâlâ depreme dirençli hâle getirilmedi. Yerinde kentsel dönüşümün yapılması gerektiğini ısrarla talep ediyoruz. Kamu ve özel binaların, okulların, hastanelerin depreme dayanıklılığına dair hâlâ bir plan göremiyoruz ve kolay ölümlerin kenti olmak istemiyoruz. Kötü bir yönetimin kentlerimize nasıl sirayet ettiğine Sakarya’da da şahit oluyoruz.

Türkiye’nin en bereketli topraklarına sahip kentlerimizden biri Sakarya fakat AKP döneminde, 2004-2022 yılları arasında Sakarya’da toplam tarım alanı yüzde 11 azaldı. Üreticinin ve üretimin desteklenmediği politikalar nedeniyle biz bugün yurttaşın gıda ürünlerine çok pahalıya ulaştığı, toprağı bereketli iken her şeyin ithal edildiği ve üreticinin kazanamadığı bir kent görüyoruz maalesef.

Pancar üretiminin sınırlandırılması, fındık fiyatının üreticinin beklentisinin altında kalması, mısırda yeterli fiyat artışının yapılmaması, artan döviz kurlarına bağlı maliyet artışı gibi nedenlerle olan, yine, yurttaşa ve toprağını ekemeyen üreticiye oluyor. Ekonominin kötü gidişatı kentimizi de doğrudan etkilediğinden 2023 yılında 2 binden fazla esnaf kepenk kapattı.

Sakarya’mız için ciddi bir gereklilik olduğunu düşündüğümüz ve çok kez gündeme getirdiğimiz Raylı Sistem Projesi’nin nüfusun yoğun olduğu, dolayısıyla ihtiyacın da bir o kadar yoğun yaşandığı şehir hastanesi ve Valiliğin de olduğu Yenikent bölgesinde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Umarım, her seçim bildirgenizde kentte vadettiğiniz hafif raylı sistem projelerini bu sefer gerçekleştirirsiniz.

Yine, 2010 yılında ihalesi yapılan ve yirmi beş ayda bitirileceği söylenen Karasu Demiryolu Projesi tamamlanmadığı gibi, yapımı durduruldu ve çürümeye terk edildi. Tamamlanan yüzde 23 kısmı için ödenen bedel ise Sayıştay raporlarında da yerini aldığı üzere 825 milyon lira. Sanırım, tamamlanma oranı ve ödenen bedel zararın boyutunu ortaya koyuyor. Karasu demişken, kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan yapılaşmanın yasak olduğu bir alanda bir tatil köyü yapılmasına izin verildi ve bu tatil köyünün Menzil tarikatına ait olduğuna dair iddialar basında yer aldı. Şunu düşünmekten kurtulamıyorum: Tarikatlarla ilgili yine yanlış yapıyorsunuz.