Kamu Haberleri

Türkiye ve Özbekistan Arasında Derinleşen Askeri İşbirliği

İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya’nın konuşması, Türkiye ve Özbekistan arasında askeri işbirliklerini güçlendirme ve bölgesel güvenlik sorunlarına yönelik ortak çözümler geliştirme ihtiyacını vurguluyor. İşte bu konuda detaylar.

Türkiye ile Özbekistan arasında askeri işbirliği konusunda atılması gereken adımlar, bölgesel güvenliği sağlama ve stratejik ortaklık geliştirme açısından büyük önem taşımaktadır. İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, son dönemde artan bölgesel tehditlere karşı Türkiye ve Özbekistan’ın yanı sıra diğer Türk devletleri ile de birlikte hareket edilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Bölgesel Tehditler ve Güvenlik İhtiyacı

2012 yılında Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden ayrılan Özbekistan, mevcut durumda hiçbir askeri bloğa dahil değil ve geniş kapsamlı askeri paktlar konusunda da ilerleme kaydedememiştir. Özellikle Kırgızistan, Tacikistan ve Afganistan ile olan sınır olayları, Özbekistan’ı güvenlik risklerine daha açık hale getirmektedir. Bu durum, Türkiye’nin askeri işbirliği ve destek sağlama kapasitesini ön plana çıkarıyor.

Türkiye’nin Rolü ve Stratejik Adımlar

Milletvekili Kaya, Türkiye’nin bu süreçte uzlaştırıcı bir rol üstlenerek, bölgesel sorunlara müdahale etmesinin önemini belirtti. Özellikle Afganistan-Özbekistan ve Tacikistan-Kırgızistan arasındaki sorunların çözümü konusunda Türkiye’nin aktif rol alması, bölgedeki saygınlığını ve etkisini artırabilir.

Güvenlik, Terörle Mücadele ve İş Birliği Fırsatları

Özbekistan aynı zamanda terör tehdidi altında bulunmakta ve bu bağlamda Türkiye ile güvenlik işbirliklerini derinleştirebilir. Bilgi paylaşımı, güvenlik güçlerinin eğitimi ve askeri teçhizat desteği gibi konularda işbirliği, her iki ülkenin de güvenlik kapasitesini artırabilir. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında teröre karşı ortak bir platform oluşturulması da gündemde.

Yakınlaşan Diplomatik İlişkiler

Milletvekili Kaya, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Miramanoviç Mirziyoyev’in yaklaşan Türkiye ziyareti öncesinde, iki ülke arasındaki stratejik işbirliklerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu ziyaret, her iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine olanak sağlayacak önemli bir fırsat olarak görülüyor. Konuya ilişkin Kaya şu ifadeleri kullandı;

Diğer yandan, Türkiye ve Özbekistan arasında askerî iş birliği alanında da geniş kapsamlı adımlar atılabilmelidir. 2012 yılında Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden ayrılan Özbekistan, şu an hiçbir askerî birliğin şemsiyesi altında değildir ve hiçbir ülke ile de geniş kapsamlı askerî pakt imzalamamıştır. Üstelik bugün, Özbekistan’ın Kırgızistan, Tacikistan sınır olaylarından ve Afganistan’daki iç olaylardan etkilenme olasılığı çok daha yüksektir.

Çin ve Rusya’nın askerî varlığını güçlendirdiği, Amerika Birleşik Devletleri’nin de askerî olarak varlığını hissettirmek istediği bir bölgede bulunan Özbekistan için güçlü askerî iş birlikleri büyük bir öneme sahiptir. Düzensiz göçle birlikte bu güvenlik baskıları altındaki Özbekistan ile Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı olarak diğer müttefiklerimizle birlikte mutlaka bu alanda gelecekte askerî pakta dönüşme ihtimali olan şekilde hızlı adımlar atmalıdır. Üstelik, Afganistan-Özbekistan arasındaki sorunların çözülmesi ve Tacikistan-Kırgızistan sorununun giderilmesi için Türkiye’nin uzlaştırıcı taraf olarak aktif bir şekilde sürece dâhil olması, bölgedeki saygınlığımızı ve bize olan dostane bakışı daha da güçlendirilecektir.

Sınırda insan ve uyuşturucu kaçakçılığı dolayısıyla ortaya çıkan güvenlik problemlerinin dışında Özbekistan terör tehdidiyle de karşı karşıyadır. Türkiye bilgi paylaşımı ve güvenlik birimlerinin eğitilmesi ve askerî teçhizat sağlanmasıyla, kapasite geliştirilmesi gibi noktalarda destekler sunabilir. Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında teröre karşı bir platform oluşturularak bu konularda ortak bir tutum sergilenmesi düşünülebilir. Türkiye’nin mücadelesini sürdürdüğü ve bölgede faaliyetleri devam eden terör örgütlerine karşı Türk cumhuriyetlerinin daha fazla desteğe ihtiyacı bu vesileyle vurgulanabilir.

Özbekistan Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyinin toplanacağı ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Miramanoviç Mirziyoyev’in Türkiye’yi ziyaret edeceği önümüzdeki aylarda tüm bu noktalar üzerinde çalışmalar hızlandırılmalıdır. Zikrettiğim adımlar ve daha fazlası atılırsa hem Ankara-Taşkent arasında kardeşlik bağları daha da kuvvetlenir hem de Orta Asya’daki varlığımız ve barışa olan katkımız güçlenebilir. Ayrıca, Zengezur Koridoru’nun da bu noktada aktif olarak kullanılması gerektiğine dair düşüncelerimi ifade ediyor, Genel Kurulu ve sizleri saygıyla selamlıyorum.