Kamu Haberleri

Osmaniye Köylerinde Tapu Sorunları ve Yüksek Ecrimisil Bedelleri Çıkmazı

Osmaniye milletvekili Asu Kaya, köylerde yaşanan kadastro ve Hazine'ye ödenmesi gereken yüksek ecrimisil bedelleri ile ilgili sorunları dile getiriyor. Köylüler, makul çözümler talep ediyor.

Osmaniye ilinin köylerinde yaşayan vatandaşlar, tarih boyunca ata toprakları üzerinde ekim ve biçim yaparak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Ancak bu ata topraklarında yaşanan mülkiyet ve tapu sorunları, köylülerin hayatlarını zorlaştıran önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Milletvekili Asu Kaya’nın dikkat çektiği gibi, Şekerdere, Tehçi ve Dervişiye köyleri başta olmak üzere Osmaniye’nin birçok köyü, hem kadastro problemleri hem de Hazine tarafından istenen yüksek ecrimisil bedelleri nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır.

Kadastro Sorunları ve Yüksek Ecrimisil Talepleri

Osmaniye’nin köylerinde yaşanan mülkiyet sorunları, köylülerin yıllardır kullandıkları ve ekonomik faaliyetlerini sürdürdükleri araziler üzerinde ciddi sorunlar yaratmaktadır. Milletvekili Asu Kaya’ya göre, köylerin mevcut sınırları uzun yıllar önce belirlenmiş ve bu durum, zaman içinde gerçek mülkiyet sınırlarının belirsizleşmesine neden olmuştur. Köylüler, daha adil ve güncel bir sınır haritasının çizilmesi talebinde bulunmuşlar, fakat bu konuda henüz somut bir ilerleme kaydedilememiştir.

Bir diğer büyük problem ise, köylülerin ata toprakları için Hazine tarafından talep edilen yüksek ecrimisil bedelleridir. İki ineğin sütüyle geçinen bir köylü için bu bedellerin ödenmesi adeta imkansız bir hal almaktadır. Köylüler, Hazine’den daha makul ücretler belirlenmesini ve bu ücretlerin kira öder gibi, taksitle ödenebilmesini talep etmektedirler.

Tapu Sorunlarına Çözüm Arayışı

Asu Kaya, sorunların çözümü için iktidara çağrıda bulunuyor. Özellikle deprem sonrası köylerine geri dönmek ve kırsalda yaşamını sürdürmek isteyen depremzedeler için bu tapu ve mülkiyet sorunlarının çözülmesi büyük önem taşımaktadır. Milletvekili, kamulaştırma süreçlerinde uygulanan standartların köylülerin ata toprakları için de geçerli olması gerektiğini vurgulayarak, iktidara vatandaşların lehine adil bir politika izlenmesi çağrısında bulunmaktadır.

Köylülerin Talepleri ve Beklentileri

Köylüler, yalnızca mülkiyet haklarının tanınmasını değil, aynı zamanda ekonomik olarak sürdürülebilir bir çözüm yolu bulunmasını talep ediyor. Özellikle yüksek ecrimisil bedelleri, köylülerin bu arazileri resmiyet kazandırma ve tapu alabilme şanslarını zora sokmaktadır. Kaya konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı;

Ata topraklarında yaşayan Osmaniye’min köylülerinin mülkiyet sorunları bitmiyor. Şekerdere, Tehçi ve Dervişiye köylerinde ve tüm köylerde ya kadastro problemlerinden ya da Hazine tarafından talep edilen yüksek ecrimisil bedellerinden kaynaklı sorunlar yaşanıyor. Şu anki sınırların uzun yıllar önce hazırlandığını söyleyen köylüler yeni sınır haritası hazırlanmasını talep etmiş olsa da henüz bir sonuç alamamışlardır. Diğer bir husus, ata toprağı olarak yaşayıp ekip biçtikleri araziler için istenen yüksek ecrimisil bedellerini 2 ineğin sütüyle geçinen köylülerimiz “Ödeyemeyiz.” demektedirler.

Köylülerimiz Hazineden makul ücretler belirlenmesini, kendilerinin kira öder gibi ödeme yaparak tapu alabilmelerini talep etmektedirler. Bu konuların çözümü, deprem sonrası köylerine yerleşip kırsala dönmek isteyen depremzedeler için elzemdir. İktidara sesleniyorum: 1 birime kamulaştırma yapabildiğiniz vatandaşlarımızın ata toprakları için nasıl köylülerimizden 3 mislini talep edebiliyorsunuz? Osmaniye’nin köylerindeki tapu sorunlarını çözünüz.