Gündem

Trafik Cezalarında Rekor Artış: Vatandaşlar ve Ekonomi Üzerindeki Etkiler

Türkiye genelinde trafik cezalarındaki artış oranları dikkat çekiyor. 2023 ve 2024 yıllarında trafik cezalarının sayısı, ekonomik koşullar ve vatandaşların tepkileri üzerine derinlemesine bir analiz.

Son yıllarda, Türkiye’deki trafik cezaları önemli ölçüde artış gösterdi. Özellikle 2023 ve 2024 yıllarının ilk ayları arasında, trafik cezalarının sayısında yaşanan büyük artışlar vatandaşları şaşkına çevirdi. Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, bu durumu kamuoyu gündemine taşıyarak, trafik cezalarının artışının altında yatan sebepleri ve bu durumun maliyeye etkilerini sorguluyor.

Trafik Cezalarında Dikkat Çekici Artış

2023 yılının ilk üç ayında kesilen toplam trafik cezası sayısı 2 milyon 910 bin iken, 2024 yılının aynı döneminde bu sayı neredeyse ikiye katlanarak 5 milyon 182 bine ulaştı. Bu rakamlar, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 80’lik bir artışı işaret ediyor. Bu artış, sadece sayılarla sınırlı kalmayıp, plakalara kesilen trafik cezalarında da görülüyor; 2023 Mart ayı ile 2024 Mart ayı karşılaştırıldığında, cezalarda yüzde 283’lük bir artış yaşanmış durumda.

Vatandaşların Tepkileri ve Maliye Bakanlığı’nın Rolü

Artan trafik cezaları, vatandaşlar arasında ciddi rahatsızlıklar yaratmaya başladı. Milletvekili Ertuğrul’un dile getirdiği gibi, bu durum, bütçedeki açıkları kapatmak için bir yöntem olarak mı kullanılıyor, yoksa gerçekten trafik kurallarına uyum oranında bir değişiklik mi söz konusu? Vatandaşlar, daha önceki yıllarda da kurallara uyduklarını ve bir değişiklik olmadığını belirtiyor. Bu nedenle, artan cezaların sebeplerinin şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğine inanıyorlar.

Ekonomik Boyutlar ve Potansiyel Etkiler

Trafik cezalarından elde edilen gelirler, Türkiye’nin maliyesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Ancak bu durum, vatandaşların ekonomik yükünü artırarak bireyler ve aileler üzerinde stres yaratmaktadır. Ayrıca, bu artışın uzun vadede trafik cezalarının caydırıcılığı üzerinde olumsuz bir etki yaratıp yaratmayacağı da tartışma konusu. Eğer cezalar, gelir elde etmek amacıyla artırılıyorsa, bu durumun trafik güvenliği üzerinde olumlu bir etkisinin olup olmayacağı sorgulanmalıdır.

Konuya ilişkin Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul şöyle dedi;

Zonguldak’ta ve Türkiye genelinde kesilen ve sayıları giderek artan rekor trafik cezaları vatandaşlarımızı şaşkına çeviriyor. Kasada açık var, Maliye trafik cezalarını bütçeye gelir olarak kaydediyor. 2023 yılında Ocak, Şubat, Mart aylarında Türkiye genelinde kesilen toplam trafik cezası 2 milyon 910 bin adet, 2024 yılı ilk 3 ayında kesilen ceza sayısı ise 5 milyon 182 bin adet. Geçen yılla bu sene arasında yüzde 80’e yakın bir artış var. Soruyoruz: Kurallar mı değişti, vatandaşlarımız önceden kurala uyuyordu, şimdi uymuyor mu? Plakalara kesilen trafik cezaları ise 1 milyon 643 bin adet, geçen yılın Mart ayıyla kıyaslandığında yüzde 283’lük bir artış söz konusu. Araç sayısı mı artış gösterdi, yoksa bütçedeki açığı kapatmak için cezalar bir gelir kapısı olarak mı görülüyor?