Gündem

İskenderun’da Büyük Deprem Tehlikesi: Çoklu Fay Hatları ve Alınması Gereken Önlemler

Hatay İskenderun'da deprem riski artıyor: Prof. Dr. Naci Görür, birden fazla fay hattının bulunduğu İskenderun için ciddi uyarılarda bulundu ve deprem önlemleri konusunda yetkililere çağrıda bulundu. İşte detaylar...

Hatay’ın İskenderun ilçesi, deprem riski en yüksek bölgeler arasında yer alıyor. Prof. Dr. Naci Görür’ün yer bilimci olarak katıldığı bir konferansta vurguladığı üzere, İskenderun birden fazla fay hattı tarafından kuşatılmış durumda; doğusu, kuzeyi, batısı ve deniz altı da dahil olmak üzere her yandan potansiyel deprem tehlikesi altında.

Çoklu Fay Hatlarına Dikkat!

İskenderun, hem Doğu Anadolu Fayı hem de Ölü Deniz Fayı gibi önemli sismik hatlarla çevrili. Prof. Dr. Naci Görür, bu fay hatlarının aktivitesine bağlı olarak İskenderun’un yüksek bir sismik hareketlilik içinde olduğunu ve bu durumun ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Ölü Deniz Fayı’nın kollarının kırılma potansiyeli, bölge için önemli bir risk oluşturuyor.

Depreme Karşı İskenderun Nasıl Hazırlanmalı?

Prof. Dr. Görür’e göre, İskenderun’un depreme dayanıklı hale getirilmesi için merkezi ve yerel yönetimler ile halkın iş birliği içinde olması gerekiyor. Özellikle belediye başkanlarının, binaların deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilmesi ve mevcut binaların da deprem dirençli hale getirilmesi için çalışmalar yapması büyük önem taşımakta.

Yapısal Tedbirler ve Kentsel Dönüşüm

İskenderun Belediyesi’nin, özellikle deniz seviyesine yakın ve alüvyon zeminler üzerine kurulu alanlarda yapılaşma politikalarını gözden geçirmesi gerekiyor. Prof. Dr. Görür, bu bölgelerde yüksek binaların inşa edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, bölgedeki tüm yapıların “mikro bölgeleme çalışmaları” ile değerlendirilmesi ve buna göre tedbirlerin artırılması önerildi.

Sahil Şeridi ve Çökme Problemleri

İskenderun sahil şeridinde meydana gelen çökmeler ciddi problemler arasında yer alıyor. Prof. Dr. Görür, GPS ve INSAR gibi uydu yöntemleriyle yapılan araştırmalarla bu çökmelerin detaylı olarak incelenmesi gerektiğini belirtti. Eğer çökme devam ediyorsa, sahile yapılan duvarların bu sorunu çözmeyeceğini, aksine yeni riskler oluşturabileceğini vurguladı.

Eğitim ve Toplumsal Bilinç

Deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda halkın bilinçlendirilmesi hayati önem taşıyor. Prof. Dr. Naci Görür, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının her yaş grubundan insanı kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine değindi. Ayrıca, belediye ekiplerinin görsel ve aletsel incelemeler yaparak hangi binaların deprem dirençli olduğunu belirlemesi ve gerekli müdahalelerin yapılması gerektiği üzerinde durdu.

Sonuç

İskenderun’un deprem riski, hem yerel yönetimlerin hem de halkın ortak çabalarıyla azaltılabilir. Prof. Dr. Naci Görür’ün vurguladığı gibi, bölgedeki çoklu fay hatları ve potansiyel tehlikeler göz önünde bulundurularak alınacak her türlü önlem, büyük yıkımların önüne geçebilir. Bu nedenle, İskenderun’da depreme karşı kapsamlı bir hazırlık süreci başlatılmalı ve bu süreçte herkes üzerine düşen sorumluluğu almalıdır.