Gündem

İşsizlik Oranı Şubat 2024’te Düşüş Gösterdi: Detaylar ve Ekonomik Etkiler

Şubat 2024'te Türkiye'nin mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı %9'dan %8,7'ye düştü. İşsiz sayısı azalırken, istihdam seviyesi arttı. Genç işsizlik oranı ve ekonomik göstergeler üzerine detaylı analiz.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Şubat 2024 dönemi için açıkladığı verilere göre, Türkiye’de mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, Ocak ayında %9 olarak revize edilmişken, Şubat ayında %8,7’ye düşüş gösterdi. Bu düşüş, işsiz sayısının bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3,078 milyona gerilemesi ve istihdam seviyesinin 147 bin kişi artarak 32,423 milyona yükselmesiyle desteklendi.

İşsizlik Oranındaki Düşüşün Nedenleri

İstihdamda Artış

İstihdam seviyesinin artışı, özellikle hizmet ve inşaat sektörlerinde gözlenen canlanma ile ilişkilendirilebilir. Kış aylarının sona ermesi ve turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, bu sektörlerdeki mevsimsel etkilerin istihdam üzerinde pozitif bir etkisi olduğu görülmektedir. Ek olarak, teknoloji ve e-ticaret sektörlerindeki istihdamların da sürekli bir artış trendi içinde olması, genel istihdam rakamlarını olumlu yönde etkilemektedir.

İşgücüne Katılım Oranı Sabit

Faaliyet oranının Ocak ayındaki %54 seviyesinde sabit kalması, ekonomideki genel işgücüne katılım durumunun stabil olduğunu göstermektedir. Bu oran, işgücü piyasasının genişlediğine dair bir işaret olarak da değerlendirilebilir.

Yaş Gruplarına Göre İşsizlik

15-24 yaş arası genç işsizlik oranı, Şubat ayında 0,8 puanlık bir düşüşle %15,6 seviyesine geriledi. Bu düşüş, gençler arasında artan yarı zamanlı ve geçici iş imkanları ile açıklanabilir. Ayrıca, eğitim ve staj programlarının genişlemesi, gençlerin iş bulma kapasitesini artırarak işsizlik oranlarının düşmesine yardımcı olmaktadır.

Ekonomik İyileşmenin İşaretleri

İşsizlik oranındaki bu düşüş ve istihdamdaki artış, Türkiye ekonomisindeki iyileşme emarelerini beraberinde getiriyor. Yatırımların artması ve iç tüketimin canlanması, ekonominin daha da güçlenmesine zemin hazırlamaktadır. Ancak bu iyileşmenin kalıcı olup olmadığı, global ekonomik koşullar ve iç piyasada uygulanacak ekonomik politikalar ile yakından ilgili olacaktır.

Önümüzdeki Dönem İçin Beklentiler

Ekonomistler, işsizlik oranının gelecek aylarda stabil bir seyir izlemesini ve hatta daha da iyileşmesini beklemektedir. Ancak bu iyileşmenin sürdürülebilirliği, devletin ekonomik teşvik politikaları, dünya piyasalarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler gibi dışsal faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Türkiye’nin işsizlik oranındaki düşüş, istihdam piyasasındaki pozitif gelişmelerle desteklenmekte olup, ekonomideki genel iyileşme sürecine işaret etmektedir. Ancak bu iyileşmenin sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde ilerlemesi için politika yapıcıların ve iş dünyasının koordineli çalışmalar yürütmesi gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomik göstergeler, bu iyileşme sürecinin ne derece sağlam olduğunu ve Türkiye ekonomisinin global çapta nasıl bir konumda olduğunu daha net bir şekilde ortaya koyacaktır.