Gündem

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni dönem başladı

Yeni yönetmelik, özellikle Airbnb gibi platformlarda yapılan günlük konut kiralamalarına ilişkin getirilen düzenlemeleri içermektedir.

Kimleri İlgilendiriyor ve Kapsamı Nedir?

Bu düzenleme, genel olarak günlük, haftalık, aylık veya sezonluk konut kiralamalarını kapsamaktadır. “Mesken,” “ev,” veya “konut” olarak kayıtlı olan ve 100 günden az süreyle kiralanacak konutlar için “izin belgesi” alma zorunluluğunu getirmektedir.

Başvuru ve Belgeler: E-Devlet Üzerinden Kolay Başvuru Süreci

Başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılabilmekte ve başvurular elden veya posta yoluyla kabul edilmemektedir. Başvurular, konut üzerinde intifa hakkı veya üst hakkı bulunanlar için ilgili hak sahibi tarafından, aksi durumda tapu sahibi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Yabancılar ve Başvuru Prosedürü

Yabancılar, yabancı kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilirler. Yabancı kimlik numarası olmayanların başvuruları için vekâlet kullanma seçeneği bulunmaktadır.

Denetim ve Cezalar: İzin Belgesi Şartlarına Uyum

Yönetmelik kapsamında izin belgesi alındıktan sonra, konutlarda 30 gün içinde düzenli denetimler yapılacaktır. Asgari niteliklere uymayan konut sahipleri hakkında 100 bin TL ceza uygulanacaktır. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için 15 günlük bir süre verilecek, ancak ikinci denetimde eksiklikler giderilmezse izin belgesi iptal edilecektir.

Kiralama Ücretleri ve Cezalar: Sıkı Denetim ve Yüksek Cezalar

“Alt kira” olarak bilinen uzun süreli kiralanmış konutların kısa süreli kiralaması açıkça yasaklanmıştır. Bu kurala uymayanlara 100 bin TL ceza uygulanabilecek ve izin belgesi olmadan yapılan her bir kiralama için ayrıca 100 bin TL ceza verilebilecektir. İzinsiz kiralama faaliyetine devam edenlere ise 1 milyon TL ceza kesilebilecektir.

Turizm Konutu Belgesi ve Vergi Yükümlülükleri: İlanlarda Değişiklik Zorunluluğu

Yönetmelikle birlikte turizm konutu belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, birçok ilan sahibi hala bu belgeyi almadığı için ilanlarda fiyat konusunda belirsizlikler yaşanmaktadır. Turizm konutu belgesi olmayanlar için ciddi cezalar öngörülmüştür.

Sonuç: Yeni Yönetmelikle Kısa Süreli Kiralamalarda Değişim Başladı

Sömestir tatili gibi dönemlerde yerli turist talebinin arttığı bölgelerde, kısa süreli konut kiralamaları devam etmektedir. Ancak, izin belgesi almayanlar için getirilen yüksek cezalar, ilan sahiplerini fiyatlandırmada ve belgelendirme süreçlerinde değişikliklere zorlamaktadır. Yönetmelikle belirlenen kurallara uyum sağlamak, konut sahipleri ve kiracılar için büyük bir öneme sahiptir.