Personel Alımı

Üniversiteye KPSS puan sıralamasına göre personel alımı yapılacak!

Trakya Üniversitesi 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 65 personelin alınacağını duyururan Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, ortaöğretim ve lisans mezunu hemşire alımı ve farklı branşlardan önlisans mezunu sağlık teknikeri alımı yapacağını belirtti.

Alıncak sağlık personelleri, Üniversite hastanesinde sözleşmeli memur olarak görevlendirilecektir. Peki, Trakya Üniversitesi personel alımı için istenilen başvuru şartları nelerdir? İş başvuruları nasıl yapılacak? İşte detaylar…

KADRO DAĞILIMI

1 Eczacı alımı,

52 Hemşire alımı,

6 Sağlık Teknikeri alımı,

1 Laborant alımı,

1 Röntgen Teknisyeni alımı,

1 Diğer Sağlık Personeli alımı

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden (5 Haziran 2021) itibaren 15 gün içerisinde;

1- Kimlik Belgesi fotokopisi,

2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir),

3- Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika, çalışma ve tecrübeye ilişkin belge (Sertifika Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiş olmalıdır)
4- Lisans mezunları 2020 KPSSP3 puanını, Ön lisans mezunları 2020 KPSSP93 puanını, Ortaöğretim mezunları 2020 KPSSP94 puanını gösteren belge

5- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sır asında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not: Adaylar sadece tek bir unvan için pozisyon kodu belirterek başvuru yapacaklardır.

Başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde KPSS (B) grubu puan sıralaması yapılarak sonuçlar, www.trakya.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANILAN KOŞULLAR

1- T.C. vatandaşı olup, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Adaylar hemen göreve başlatılacağı için göreve başlamasına engel bir durumunun
olmaması (Sağlık Dahil).
4- Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
5- Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak.
6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Birden fazla başvuru olması durumunda bu pozisyon için sınav yapılacak olup, tarih, saat ve yeri ayrıca belirtilecektir.

 

 

Reklam Engelleyici Algılandı

Haber içeriğini görüntülemek için lütfen reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakınız.