Gündem

Türkiye’de Tıp Doktoru Sayısı Rekor Kırdı

Türkiye’de tıp doktoru sayısı, 2021 yılında rekor kırarak 1000 kişi başına 2,18’e yükseldi. Bu makalede, Türkiye’nin tıp doktoru sayısının nasıl değiştiği ve diğer ülkelerle karşılaştırması inceleniyor.

Türkiye’de tıp doktoru sayısı, 2021 yılında 1000 kişi başına 2,18’e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam, 2020 yılında 1000 kişi başına 2,05 olan doktor sayısının yaklaşık yüzde 6 arttığını gösteriyor. Türkiye’deki tıp doktorlarının ortalaması ise 1960’tan 2021’e kadar 1000 kişi başına 1,02 idi.

Türkiye’nin Sağlık Bakanlığı, doktor sayısındaki artışın hem yeni mezunların hem de yurtdışından dönen doktorların katkısıyla gerçekleştiğini açıkladı. Bakanlık, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlığa da vurgu yaparak, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini artırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Türkiye’nin Tıp Doktoru Sayısı Nasıl Değişti?

Türkiye’deki tıp doktorlarının sayısı, son 60 yılda önemli değişimler gösterdi. 1960 yılında 1000 kişi başına sadece 0,30 olan doktor sayısı, 1970’lerde ve 1980’lerde hızlı bir artış göstererek 1990 yılında 1000 kişi başına 1,10’a çıktı.

Ancak bu dönemde yaşanan siyasi ve ekonomik krizler nedeniyle doktorların bir kısmı yurtdışına göç etti ve doktor sayısında bir düşüş yaşandı. 2000 yılında 1000 kişi başına 1,04 olan doktor sayısı, 2010 yılında 1000 kişi başına 1,51’e yükseldi.

Bu artışta hem sağlık sektörüne yapılan yatırımların hem de üniversite kontenjanlarının artmasının etkisi oldu. Son on yılda ise doktor sayısında istikrarlı bir artış devam etti ve Türkiye, OECD ülkeleri arasında en çok doktora sahip ülkelerden biri haline geldi.

 

Türkiye’nin Tıp Doktoru Sayısı ile Diğer Ülkelerin Karşılaştırması

Türkiye’nin tıp doktoru sayısı ile diğer ülkelerin karşılaştırılması yapmak için Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine bakmak gerekiyor. WHO’nun verilerine göre, Türkiye’nin tıp doktoru sayısı ile en yakın olan ülkeler şunlardır:

  • İspanya: İspanya’da 2021 yılında 1000 kişi başına 2,19 tıp doktoru vardı. Türkiye ile arasındaki fark sadece 0,01 idi.
  • Fransa: Fransa’da 2021 yılında 1000 kişi başına 2,16 tıp doktoru vardı. Türkiye ile arasındaki fark sadece 0,02 idi.
  • Almanya: Almanya’da 2021 yılında 1000 kişi başına 2,14 tıp doktoru vardı. Türkiye ile arasındaki fark sadece 0,04 idi.

Bu ülkelerin hepsi de Avrupa Birliği’nin (AB) üyesi olan gelişmiş ülkelerdir. Türkiye’nin bu ülkelerle benzer bir seviyede tıp doktoru sayısına sahip olması, sağlık alanında önemli bir başarı olarak görülebilir.