Personel Alımı

DAP 7 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 7 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvuru şartları, sınav detayları ve diğer bilgiler için makalemizi okuyun.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak nitelikli personeller arıyor. DAP, Ziraat Mühendisliği (Bitki Koruma Bölümü), Harita Mühendisliği, İstatistik, İktisat veya İşletme, Fotoğraf, Grafik Tasarım, Radyo, Televizyon ve Sinema, İnşaat Mühendisliği, Veteriner Fakültesinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan 7 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecektir.

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen adaylar, başvurularını 21/08/2023-31/08/2023 tarihleri arasında e-Devlet Kapısında yer alan “Doğu Anadolu Projesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım’’ hizmeti veya “Kariyer Kapısı’’ [https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/] üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

DAP sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
  • Başvurulan pozisyona göre belirlenen öğrenim düzeyi ve bölümünden mezun olmak
  • Başvurulan pozisyona göre belirlenen sertifika, deneyim ve diğer şartları sağlamak

Sınav Nasıl Yapılacak?

DAP sözleşmeli personel alımı için sınav, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından KPSS puan sıralamasına göre belirlenen sayının 10 katına kadar aday sınava çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi [DAP web sitesi] adresinde ilan edilecektir.

Sınavın içeriği, yeri ve zamanı ile sınava ilişkin diğer hususlar da [DAP web sitesi] adresinde yayımlanacaktır. Adayların sınava gelirken nüfus cüzdanı veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesi ile başvuru formunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Sınav sonuçları [DAP web sitesi] adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak atanmaya hak kazanan adayların istenilen belgeleri [DAP web sitesi] adresinde belirtilen süre içerisinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu heyecan verici iş fırsatını kaçırmamak için acele edin ve başvurunuzu yapın. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, sizleri arasında görmekten mutluluk duyacaktır.