İŞKUR İş İlanlarıPersonel Alımı

UTAEM cankurtaran alımı yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTAEM) personel alım ilanı yayınladı. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) kamu iş ilanları sayfasında yer alan ilana göre UTAEM cankurtaran alımı yapacak! En az ilköğretim mezunu toplam 1 cankurtaran alımı yapılacak olup, başvurular 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir.

BAŞVURU İŞ İŞLEMLERİ

Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTAEM) cankurtaran alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak olup, başvuru işlemleri ile ilgili yapılan açıklamada ‘’ Başvurular İŞKUR’un internet sitesinden 26/05/2021 – 30/05/2021 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İl Müdürlüğümüz ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir’’ denildi. Başvuru ekranına ait link verilmiştir. Aşağıda belirtilen linki tıklayarak bu ilana İŞKUR sayfası üzerinden online başvuru kaydınızı yapabilirsiniz.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Çalışma süresi 103 gündür

2- Personel Çalışma süresince Uluslararası Tarımsal ve Araştırma Eğitim Merkezi Tesislerinde Konaklayacaktır. Konaklama İdare tarafından karşılanacaktır.

3-Başvuru yapacak kişilerde Gümüş Cankurtaran belgesi olması zorunludur.

BAŞVURU ŞARTLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

Son başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını tamamlamış olmak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar,

Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

Gümüş Cankurtaran Belgesi Sahibi olmak.

GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI

İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde geçici işçi olarak istihdam edileceklerdir.

Her aday İŞKUR’da yayınlanan listede belirtilen bir ilana (bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

İŞ-KUR tarafından Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bildirilen aday listeleri, Kurumun internet sayfasında yayınlanacak olup, kura 31.05.2021 tarihi saat 14.00’da, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü yerleşkesinde yapılacaktır. Kura çekimi canlı olarak https://instagram.com/izmirutaem?igshid=13y991nba8sy1 adresinde yayınlanacaktır. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://arastirma.tarimorman.gov.tr/izmirutaem internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün https://arastirma.tarimorman.gov.tr/izmirutaem internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından belirlenecektir.

Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi sonucuna göre, mülakata katılmaya hak kazanan adayların,   04.06.2021 tarihine kadar Kurumun https://arastirma.tarimorman.gov.tr/izmirutaem internet adresinde istenilen Gümüş Cankurtaran belgesi ve belgelerle e Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılırlar. Bu ilana İŞKUR üzerinden hemen online başvuru yapmak için BURAYA TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici Algılandı

Haber içeriğini görüntülemek için lütfen reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakınız.