Genel

Kültür ve Turizm Bakanlığı daimi personel alımı başvuruları başladı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni iş ilanı yayınladı. Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen kadrolara belirtilen sayılarda personel alımı yapacak. Personel alımı başvuru değerlendirmelerinde KPSS 70 taban puanı esas alınacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Hangi mesleklerden personel alınacak? İstenilen şartlar nelerdir? İşte, yayınlanan ilanın tüm detayları…

45 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı toplamda 45 personel alacak. Personel alımında adaylara sözlü sınav uygulaması yapılacaktır. Başvurular 20.05.2021 tarihinde başlamış olup 04 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adaylardan istenen koşullar aşağıda mesleklere göre ayrı ayrı belirtilmiştir.

HANGİ MESLEKLERDEN PERSONEL ALINACAK?

Kapadokya Alan Başkanlığında istihdam edilmek üzere; İç Denetçi, Avukat, Mimar, İnşaat Mühendisi, Mali Hizmetler Uzmanı, İdari Uzman, Tanıtım Uzmanı, Harita Mühendisi, Büro Memuru, Sekreter, Elektrik Teknisyeni, Bilgisayar Teknisyeni, Harita Teknisyeni, Destek Personeli, Temizlik Personeli, Mihmandar, Güvenlik Görevlisi ve Şoför alımı yapılacaktır. Bu mesleklere dair istenilen başvuru şartları şöyle;

İÇ DENETÇİ ALIMI

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesi çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen “Kamu İç Denetçi Sertifikasına” sahip olmak.

AVUKAT ALIMI

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

MİMAR ALIMI

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

İNŞAAT MÜHENDİSİ

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

PEYZAJ MİMARI ALIMI

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım programlarının birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

MALİ HİZMETLER UZMANI ALIMI

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Finans ve Muhasebe, Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye- Muhasebe programlarından birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

İDARİ UZMAN ALIMI

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme veya Kamu Yönetimi programlarından birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

TANITIM UZMANI ALIMI

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

HARİTA MÜHENDİSİ ALIMI

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI (ARŞİV UZMANI)

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

BÜRO GÖREVLİSİ (MEMUR) ALIMI

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

SEKRETER ALIMI

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Büro Yönetimi ve Sekreterlik veya Halkla İlişkiler programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

TEKNİSYEN (ELEKTRİK) ALIMI

Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Dalından mezun olmak, Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

TEKNİSYEN (BİLGİSAYAR) ALIMI

Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Dalından mezun olmak.

TEKNİSYEN (HARİTA) ALIMI

Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Tapu ve Kadastro Dalından mezun olmak, Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

DESTEK PERSONELİ (EVRAK GÖREVLİSİ) ALIMI

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

MİHMANDAR ALIMI

Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI) ALIMI

Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması programlarının mezun olmak ve 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen koşulları taşımak ve geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik belgesine sahip olmak.

ŞOFÖR ALIMI

Lise ve dengi okul mezunu olmak ve görevinin gerektirdiği sınıfta en az üç yıl önce alınmış D sınıfı sürücü ve SRC belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

(Başvurular dijital ortamda olacak evrak alınmayacak.)

Başvurular dijital ortamda 20/05/2021 – 04/06/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar,   Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı  ayrı  olmak üzere KPSS puanı  en  yüksek olan  adaydan  başlamak  suretiyle,  ilan  edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday sınava çağrılır.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 21/06/2021 tarihinde ilan    edilecektir.    Ayrıca    adaylar    sınava    ilişkin    bilgilerini    Kariyer    Kapısı    üzerinden görüntüleyebilecektir.     Sınava  katılma  hakkı  elde  edemeyen  başvuru  sahiplerine  ayrıca  bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Takvimi:

20/05/2021 – Personel Alımı Duyurusu

20/05/2021 – 04/06/2021 Başvuruların Alınması

21/06/2021 – 25/06/2021 Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

d) Genel yetenek ve genel kültürü

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar,  sınav  komisyonu  tarafından  birinci  fıkranın  (a)  bendi  için  elli  puan,  diğer bentlerin  her  biri  için  onar  puan  olmak  üzere  toplam  yüz  puan  üzerinden  değerlendirilecektir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon   başkan   ve   üyelerinin   yüz   tam   puan   üzerinden   verdikleri   puanların   aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekmektedir.

Sınav komisyonu tarafından sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir.

Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek aday belirleyebilir.

Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvuru  belgelerinde gerçeğe aykırı  beyanda bulunduğu  veya belge  verdiği  tespit edilenlerin  sınav  sonuçları  geçersiz  sayılarak  atamaları  yapılmaz.  Bu  durumda  olup  ataması yapılmış  olanların  atamaları  ve  sözleşmeleri  iptal  edilir.  Bunlar  hiçbir  hak  talep  edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

SINAV YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Resmi İlanı Görüntülemek İçinBURAYA TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir