Personel Alımı

6 farklı branştan mühendis, mimar ve şehir plancısı alımı yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mühendis, mimar, şehir plancısı, ve uzman alımı için resmi gazetede yeni bir iş ilanı yayınladı. İlana göre bakanlığa KPSS şartsız, 6 farklı branştan mühendis, mimar, şehir plancısı ve uzman alımı yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu belirtilen kadrolara toplamda 130 personel alımı yapılacak olup personel alımı başvuruları başladı ve 28 Ağustos 2022 tarihinde sona erecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıda belirtilen internet adresi üzerinden başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına hangi branşlardan mühendis alımı yapılacak? Mimar alımı, şehir plancısı alımı ve uzman alımı için istenilen başvuru şartları nelerdir? Tüm detaylar aşağıda ayrıntıları ile birlikte verilmiştir;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere inşaat mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, jeoloji mühendisi, mimar, şehir plancısı, avukat ve uzman alımı yapacaktır.

Bu belirtilen kadrolar için istenilen başvuru şartları ve diğer tüm detaylar şöyle;

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibarıyla diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

Başvurular 11.08.2022 Perşembe günü başlayıp 28.08.2022 Pazar günü saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adayların öğrenim mezuniyet bilgisi web servisleri aracılığı ile alınacaktır. E-Devlet üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumundan güncellemeleri gerekmektedir.

Sınava çağırılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Kariyer Kapısı Platformu ile Bakanlığımızın (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Genel ve özel şartların tümünü taşıyan adayların belgeleri incelenerek başvuru niteliklerini taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

BİLGİ

Sınav, Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ve sınavla ilgili olabilecek bütün duyurular Kariyer Kapısı Platformu ve Bakanlık internet sayfasında eş zamanlı olarak ilan edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.