İŞKUR İş İlanlarıPersonel Alımı

Tarım ve Orman Müdürlüğü İŞKUR üzerinden daimi işçi alımı yapacak!

İzmir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işçi alımı için Türkiye İş Kurumu üzerinden yeni iki farklı iş ilanı yayınladı. İŞKUR’un kamu iş ilanları sayfasında yer alan ilana göre Tarım ve Orman Müdürlüğü kendi bünyesinde daimi olarak en az önlisans mezunu işçi alımı yapacak.

Tarım ve Orman Müdürlüğü işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden online şeklide yapılacak olup, alınacak işçiler İzmir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde tarım işçisi olarak çalıştırılacaklardır.

GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18-35 yaş aralığında olmak.

3. Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlde veya İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismar suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

5. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

6. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

9. Önlisans mezunu olmak.

Önlisans düzeyindeki Eski Hükümlü İşçi ilanlarına başvurularda alt puan barajı aranmamakla birlikte, başvuracak kişilerin KPSS’ye girmiş olmaları gereklidir.

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

11. Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listeden Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etmek şartıyla sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

12. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13. Uygulamalı sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

14. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

15. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaklardır.

19. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan ve atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından belirlenecektir.

Tarım İşçisi (Genel)

1- Askerlik ile ilişiği olmamak.

2- Önlisans diploması aslı veya fotokopisi. (Tercihen, en az traktör kullanma sürücü belgesine sahip olmak, Tercihen hayvan sağlığı bölümü, tarım teknolojileri Süs bitkileri ve peyzaj bölümü, Tarla bitkileri yetiştiriciliği bölümü mezunu olmak, MEB. onaylı Hayvan yetiştiriciliği veya Tarla bitkileri vb. belgesi olmak.) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

3- Uygulamalı sözlü sınavını kazanan adaylardan, Tam Teşekküllü Hastaneden son altı ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu (her türlü iklim ve arazi şartlarında ve gece vardiyasında görev yapabilir ibareli) istenecektir.

4- Eski hükümlü belgesi, aslı, (Belgenin fotokopisi, belgenin aslı ibraz edilmek kaydıyla, başvuru esnasında onaylanacaktır.)

*Müracat  tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi, (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekmekte olup, E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da kabul edilecektir.)

İŞ BAŞVURUSU

İş başvuruları başladı ve 5 Ağustos 2022 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir. Toplamda 2 farklı kadro açılmış olup, bu ilana engelli ve eski hükümlü adaylar başvuru yapabileceklerdir. Engelli kadrosuna başvuru yapmak isteyen adayların en az yüzde 40 engelli raporuna sahip olmaları gerekmektedir.

1. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 01-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

2. Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

3. İŞ-KUR tarafından başvurusu kabul edilen adaylardan istenilen belgeler evrak inceleme komisyonu tarafından incelendikten sonra belgeleri eksiksiz olan ve belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen adaylar, işçi alımını yapacak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7. Uygulamalı sözlü sınav sonucu ve kazanan adaya ilişkin istenilen belgeler aynı şekilde İl Tarım ve Orman  Müdürlüğümüzün internet adresinde (https://izmir.tarimorman.gov.tr/)duyurulacaktır. Kişinin adresine ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

8. İŞ-KUR tarafından başvurusu kabul edilen adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar sadece İl Müdürlüğümüzün internet sitesinde (https://izmir.tarimorman.gov.tr/) ilan yoluyla yapılacaktır.

BAŞVURU LİNKLERİ

Engelli kadrosuna başvuru yapmak için başvuru ekranına ait link: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006909604&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006909604&isyeriTuru=Kamu

Eski hükümlü kadrosuna başvuru yapmak için başvuru ekranına ait link: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006909655&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006909655&isyeriTuru=Kamu

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici Algılandı

Haber içeriğini görüntülemek için lütfen reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakınız.