Personel Alımı

2020 ve 2021 KPSS puan şartı ile kamuya memur alımı yapılacak!

2020 ve 2021 KPSS puan şartı ile kamuya memur alımı için Resmi Gazete’de yeni bir ilan yayınlandı. İlana göre kamu kurumlarından olan Hizmet İhracatçıları Birliği’ne (HİP) 2020 ve 2021 KPSS şartı ile 11 memur alımı yapılacak!

HİP memur alımı için başvurular 01.08.2022 Pazartesi gününe kadar devam edecektir. Alınacak personeller kurumda idari memur statüsünde çalıştırılacaklardır. Memur alımına ilişkin yayınlanan resmi ilanda şu bilgilere yer verildi;

HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’ne (HİB) Uzman Yardımcısı kadrosu için 2 (iki), İdari Memur kadrosu için 7 (yedi), İdari Memur (Engelli) kadrosu için 2 (iki) olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 11 (onbir) personel alınacaktır.

Sınava Katılma Genel Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

e) 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (engelli adaylar hariç)

UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Sınava katılma genel şartlarını sağlamak.

b) 2020 ve 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1’de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak.

c) 2021 ve 2022 ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI

a) Sınava katılma genel şartlarını sağlamak.
b) 2020 ve 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarından Tablo 2 ve Tablo 3’te belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler

a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden ( www.hib.org.tr ) temin edilecek İş Talep Formu,
b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
c)  İki adet vesikalık fotoğraf,
d)  Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
e)  KPSS Sınav Sonuç Belgesi,
f)  YDS Sınav Sonuç Belgesi, (Uzman Yardımcısı)
g)  Güncel Özgeçmiş (CV)
h) Adli Sicil Belgesi
i)  Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir, E-devlet sistemi üzerinden temin edilen belgeler kabul edilmektedir.

Başvuru Adresi

Başvurular 4’üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 01.08.2022 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1(bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri, Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav 09.08.2022 Salı günü 10.00 ‘da Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’nde yapılacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici Algılandı

Haber içeriğini görüntülemek için lütfen reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakınız.