Personel Alımı

Üniversiteye önlisans ve lisans mezunu büro memuru, farklı branşlardan tekniker, teknisyen, mühendis ve destek personeli alımı yapılacak

Karabük Üniversitesi aşağıda belirtilen üniversitelerin 10 farklı bölümünün birinden mezun olmak koşuluyla en az önlisans ve lisans mezunu büro memuru, yine aşağıda belirtilen 3 farklı branştan tekniker, 10 farklı branştan teknisyen ve lise mezunu, farklı mesleklerden destek personeli alımı yapacak.

Karabük Üniversitesi bu belirtilen kadrolara toplamda 50 adet sözleşmeli personel alımı yapacak olup üniversiteye iş başvuruları bugün yani 27 Haziran 2022 tarihinde başladı ve 14 Temmuz 2022 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir. Bu belirtilen kadrolara başvurular aşağıda belirtilen başvuru adresine şahsen yapılacaktır.

Peki, hangi branşlardan tekniker, teknisyen ve mühendis alımı yapılacak? Üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun olan adaylar üniversitenin bu memur alım ilanına başvuru yapabilir? Tüm detaylar aşağıda ayrıntıları ile birlikte verilmiştir;

BÜRO MEMURU ALIMI

1 – Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programından mezun (5 memur)

2 – Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.

En az 6 (altı) ay büro sekreterliği tecrübesine sahip olmak ve bu durumu SGK hizmeti dökümü ile veya çalıştığı işyerinden alacağı resmi yazı ile belgelendirmek şartı ile 2 kişi,

3 – İşletme, Maliye veya İktisat lisans programından mezun olmak.

Özlük işleri, bordrolama ve SGK uygulamaları belgesine sahip olmak şartı ile 4 kişi alınacak. (Üniversitemizin birimlerinin maaş işlemlerinde görev yapacaktır.)

4 – Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Muhasebe-Finansman, Temel Muhasebe veya Özlük işleri, bordrolama ve SGK işlemleri belgelerinden en az birine sahip olmak.

Alanında en az 1 (bir) yıl deneyime sahip olmak. (3 kişi)

5 – Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (3 büro memuru)

6 – İşletme, Maliye veya İktisat lisans programından mezun olmak. (2 kişi)

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Bankacılık işlemlerinde çalıştırılacaktır.

7 – İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ön lisans mezunu olmak.

En az (C) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak. (2 kişi)

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde görev yapacaktır.

8 – Ortaöğretim kurumlarının fotoğraf alanından mezun olmak. (1 kişi)

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapacaktır.

9 – Halkla İlişkiler, Medya ve İletişim, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Yeni Medya ve Gazetecilik ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (1 kişi)

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapacaktır.

10 – İlahiyat-İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak veya bu alanda yüksek lisans yapmış olmak.

Manevi rehberlik sertifikasına sahip olmak.

Öğrenci veya yaşam koçluğu belgesinden birine sahip olmak. (2 kişi)

Psikososyal Merkezinde çalıştırılacaktır.

11 – Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Yenice, Eflani, Eskipazar ilçelerinden birinde görev yapacaktır. (3 kişi)

12 – Mütercim – Tercümanlık (Fransızca) Lisans mezunu olmak Mezuniyet tarihinden sonra yabancı dil alanında en az 1 (bir) yıl deneyimli olduğunu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen ve geçerlilik süresi dolmamış yabancı dil sınavlarının birinden en az 80 puan aldığını belgelendirmek.

Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapacaktır. (2 kişi)

MÜHENDİS ALIMI

Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

En az (C) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.

Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde çalıştırılacaktır. (1 kişi)

TEKNİKER ALIMI

1 – Bilgisayar Programcılığı ön lisans Programından Mezun Olmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapacaktır. (2 kişi)

2 – Tıbbi Aromatik Bitkiler ön lisans Programından Mezun Olmak.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma Merkezinde görev yapacaktır. (1 kişi)

3 – Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ön lisans Programından Mezun Olmak.

Sağlık birimleri laboratuvarlarında görev yapacaktır. (1 kişi)

TEKNİSYEN ALIMI

1 – Ortaöğretim kurumlarının elektrik alanından mezun olmak.

PLC ve Otomasyon Sistemleri Elektrik Elektronik Teknolojisi sertifikasına sahip olmak.

Makine-elektrik-elektronik cihaz görevlisi olarak görev yapacaktır.

2 – Ortaöğretim kurumlarının endüstriyel bakım onarım alanından mezun olmak.

Peyzaj işlerinde kullanılan alet ve cihazların bakım ve tamir işlerinde çalıştırılacaktır.

3 – Sahne Işık ve Ses Teknolojileri ön lisans programından mezun olmak.

Üniversitemiz konferans salonlarında görev yapacaktır.

4 – Bilgisayar Teknolojileri ön lisans programından mezun olmak.

Bilgisayar donanım-tamir bakım tecrübesi olmak.

Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapılabilecektir.

5 – Grafik ön lisans programından mezun olmak.

Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapılabilecektir.

6 – Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

Kartonpiyer alçı ve boya işlerinde deneyim sahibi olmak veya alanla ilgili sertifikası bulunmak.

Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapılabilecektir.

7 – Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi alanından mezun olmak.

Kaynak işlerinde ve alüminyum veya PVC imalat montaj işlerinde tecrübeye sahip olmak.

Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapılabilecektir.

8 – Fayans ve mermer işlerinde deneyimli olmak veya alanla ilgili sertifikaya sahip olmak.

9 – Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

Araç bakımı ve temizliği işlerinde en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak.

10 – Herhangi bir ön lisans mezunu olmak.

Doğalgaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personelliği belgesine sahip olmak.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında ısıtma sistemleri bakımcısı olarak görev yapacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurarak yapacaklardır. Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Başlangıç: 27.06.2022 (Mesai Başlangıcı)

Başvuru Bitiş: 14.07.2022 (Mesai Bitimi)

Başvuru Adres: Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Demir Çelik Kampüsü, Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez Karabük.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Formu. (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.) (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır).

2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

4- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 5- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devletten temin edilebilir).

7- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten temin edilebilir).

8- SGK Hizmet Dökümü (SGK belgesi istenen pozisyonları için) (e-Devletten temin edilebilir).

9- Unvan için aranan nitelikler kısmında istenilen diğer belgeler

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

2020 KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına göre hak kazanan aday www.karabuk.edu.tr adresinden ilan edilecek, ilan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) Alım sürecine ilişkin tüm duyurular Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

İlanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici Algılandı

Haber içeriğini görüntülemek için lütfen reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakınız.