Belediye İş İlanları

İlk defa atanmak üzere mühendis ve zabıta kadrolarına memur alımı yapılacak

Mühendis ve zabıta memuru alımı için bir belediye daha bugün yeni bir iş ilanı yayınladı. İlanı yayınlayan Yalova Altınova Belediyesi mühendis ve zabıta kadrolarına KPSS 65 ve 70 puan şartları ile memur alımı yapacağını duyurdu.

İlk defa atanmak üzere memur alım ilanı yayınlayan Altınova Belediyesi iş başvurularının aşağıda belirtilen tarihlerde ve belirtilen adrese yapılması gerektiğini belirtti. Mühendis alımı ve zabıta memuru alımı için adayların en az Lisans mezunu öğrenim düzeylerinden olması gerektiği belirtildi.

Peki, hangi branşlardan mühendis alınacak? Hangi bölümlerden mezun adaylar bu zabıta kadrosuna başvuru yapabilecek? Tüm detaylar aşağıda ayrıntıları ile birlikte verilmiştir;

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Memur alımına ilişkin belediye başkanlığı tarafından yayınlanan resmi ilanda ”Yalova İli Altınova Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.” denildi.

MÜHENDİS ALIMI

Bay-Bayan toplamda 2 mühendis alımı yapılacak olup, adayların;

-Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak En az B sınıfı sürücü belgesine sahip 2 Zabıta Memuru G.İ.H 11 1 olması gerekmektedir.

ZABITA MEMURU ALIMI

Toplamda 2 zabıta memuru alınacak olup, bu kadroya başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmaları gerekmektedir;

-Lisans düzeyinde eğitim veren Üniversitelerin İktisat, Politika ve Ekonomi, Ekonometri bölümlerinin birinden mezun olmak. Erkek/Kadın P3 En az 70 Puan Erkek 3 Zabıta Memuru G.İ.H 11 1

-Lisans düzeyinde eğitim veren Üniversitelerin Kamu Yönetimi, Politika ve Ekonomi, Ekonometri bölümlerinin birinden mezun olmak.

En az A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. Zabıta Memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. (Boy ve kilo tespitleri başvuru evrakları alınmadan önce yapılacaktır.)

d. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için; Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (A2) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında; Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.altinova.bel.tr resmi internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.

b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

d. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, g. Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adet forma yapıştırılacak)

h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

i. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.) Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere, belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 01.08.2022 ile 03.08.2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:24/A Altınova/YALOVA adresindeki Altınova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, boy ve kilo ölçümü sonrasında geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

• Elektronik ortamda, Belediyemizin altinova@altinova.bel.tr mail adresine yapabileceklerdir.

• Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Altınova Belediyesi’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici Algılandı

Haber içeriğini görüntülemek için lütfen reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakınız.