Personel Alımı

Üniversiteye büro memuru, psikolog, teknisyen, şoför, bakım onarım elemanı, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alımı için 23 Haziran 2022 tarihli Resmi gazetede yeni bir iş ilanı yayınladı. İlana göre üniversiteye farklı öğrenim düzeylerinden büro memuru, psikolog, teknisyen, şoför, bakım onarım elemanı, temizlik personeli ve özel güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

Isparta uygulamalı bilimler Üniversitesi personel alımı için başvurular bugün başladı ve 7 Temmuz 2022 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir. Bu belirtilen mesleklerle ilgili istenilen başvuru şartları, başvuru adresi ve diğer tüm detaylar aşağıda verilmiştir;

BÜRO MEMURU ALIMI

-Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye- Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak,

-Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak,

-İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

PSİKOLOG ALIMI

Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler programlarının birinden mezun olmak,

TEKNİSYEN ALIMI

-Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Ahşap Teknolojisi Alanı-Ahşap Yapı (Doğramacılık Dalından) mezun olmak. -3308 Sayılı Kanuna Göre Sıvacılık Dalında Ustalık Belgesine sahip olmak,

-Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Ahşap Teknolojisi Alanı-Ahşap Yapı (Doğramacılık Dalından) mezun olmak. -3308 Sayılı Kanuna Göre Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı Dalında Ustalık Belgesine sahip olmak,

BAKIM ONARIM ELAMANI ALIMI

Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik– Elektronik teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak,

ŞOFÖR ALIMI

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, -C ve D sınıfı ehliyete sahip olmak.(Eski sürücü belgesi olarak E sınıfı)

DESTEK PERSONELİ ALIMI

Yükseköğretim Kurumlarının Tarım veya Tarım Teknolojisi, Tarım Alet ve Makineleri, Tarım Makinaları, Tarım Makineleri, Tarla Bitkileri, Seracılık, Seracılık-Budama ve Aşılama, Sebze Üretimi, Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim, Bahçe Tarımı, Fidan Yetiştirme, Fidan Yetiştiriciliği, Budama ve Aşılama, Fidan ve Fidecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak,

-01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,

-2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

-F Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Önlisans programından mezun olmak,

Görev Tanımı

-Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. -Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri eşya evrak taşıma, bahçe işleri vb. hizmetleri yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından farklı yerleşkelerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir. -Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak,

-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak,

-Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,

-Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak,

-Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,

-Aynaları ve muslukları silmek,

-Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,

-Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak,

-Görevlendirildikleri birimlerde bulaşık ve çamaşır yıkama işleri ile çamaşırların ütüleme işlemlerini yapmak, -Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,

-Bahçecilik, bahçe ve bitki bakımı ile peyzaj uygulamaları yapmak, -Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak. Bu faaliyetlerle ilgili gerekli temizliği yapmak.

-Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi belgesi almak için gerekli eğitimi almayı kabul etmek, katı ve sıvı yakıtlı kalorifer kazanlarını işletme kurallarına göre çalıştırmak,

-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek. -Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerde bulunan birimlerimizde görevlendirilecektir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olmak, -Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay süreyle geçerliliğinin olması, -Boy uzunluğu 165 cm den kısa olmamak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla,17’den az olmamak (Örneğin 180 cm. boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 8017=63’ ten az olmaması gerekmektedir.) ve bu durumu bir sağlık kuruluşunca belgelendirmek.

– 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesin de yer alan şartları taşımak. -Bedensel engelli olmamak(Şaşılık, Körlük, Topallık, İşitme kaybı, Çehrede sabit eser, Uzuv noksanlığı, Kekemelik vb. engeller bulunmamak) -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Görev Tanımı

-Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. -Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bulunan Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra teşkilatındaki tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalışmaya engel durumu olmamak.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

3- Adayların başvurduğu unvan niteliğine göre, 6 Eylül 2020, 25 Ekim 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Önlisans ve 2020-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

4- Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1’inci Maddesinin b fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

5- Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, ustalık belgesi vb. diğer belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.

6- Adaylar hakkında yaptırılacak arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

7- Kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

8- Adayların görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 9- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(Askerliği yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Adaylar başvurularını aşağıda belirtilen tarihlerde Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr adresine e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istediği ilanı seçip ve varsa istenen belgeleri (Mezuniyet belgesi, 2020 KPSS (B) sınav sonuç belgesi, ustalık belgesi, sürücü belgesi, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, Boy/kilo gösterir sağlık raporu, SGK Hizmet Dökümü Belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla İlana başvuru yapanların tespiti durumunda adayların tüm başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Adaylar tarafından online başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).

4- Arkalı önlü yüklenmesi istenilen belgelerin tek taraflı yüklenilmesi halinde değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından (KPSSP94, KPSSP93 ve KPSSP3) puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada atanmaya hak kazanacaktır.) göre atanmaya hak kazanan adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri ve diğer şartlar) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde https://ik.isparta.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak öğrenilebilecektir.

Ayrıca asil ve yedek kazanan adayların listesi Üniversitemiz www.isparta.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat yapılmayacaktır.

2- İlan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

3- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici Algılandı

Haber içeriğini görüntülemek için lütfen reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakınız.