GündemSON DAKİKA

İstanbul Finans Merkezi adı altında verilen bu kanun teklifi rant alanı oluşturmaya yöneliktir

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya Milletvekili) – “İstanbul Finans Merkezi” adı altında verilen bu kanun teklifi aslında bir inşaat ve rant alanı oluşturmaya yönelik düzenlemeleri içermektedir, onun için bu teklifle birlikte ortaya bir finans merkezi çıkmaz. Aslında bakarsanız, İstanbul Finans Merkeziyle ilgili konular 2000’li yılların başlarında özellikle finans çevrelerinde çok konuşulan, çok tartışılan bir konu olmuştur, daha sonraki yıllarda kalkınma planlarına girmiştir ama aradan yıllar geçtiği hâlde İstanbul’u bir finans merkezine dönüştürmek için mevcut Hükûmet, işe yarar, dişe dokunur hiçbir işlem yapmamıştır. Şimdi, bu kanun teklifiyle sadece inşaat alanını oluşturmaya, fiziki koşullarla ilgili düzenlemeler yapmaya çaba harcamaktadır ve bunu da “İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi” diye önümüze getirmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, söylenen sözler ile ifade edilenler arasında bir bağlantı yoktur.

1’inci madde kanun teklifinin amaç ve kapsamını kapsamaktadır ve 2 bentten oluşmaktadır; 1’inci bent işin laf kısmını düzenlemiştir, dilin kemiği yoktur, bu kanunda olmayan ne kadar cafcaflı kelime varsa bu ilk bende yerleştirilmiştir. Efendim, bu kanunun amacı neymiş? Türkiye’nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmakmış; ayrıca, Merkezin önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olması sağlanacakmış. Bu cümlelerle finans merkezi inşa etmenin mümkün olmadığı… Somut, gerçekçi, ekonominin bütününe yönelik, hatta ülkedeki hukuk sisteminin, insan hakları algısının bütününe yönelik bir büyük iklimin, atmosferin ortaya çıkarılması gerekmektedir ki bunların hiçbiri mevcut Hükûmetin zihninde yoktur, uygulamalarında yoktur ve bu düzenlemede de asla yoktur.

Bu kanun teklifinin 2’nci bendinde yapılacak düzenlemeler de sayılmıştır. Buna göre, bu Merkezin alanını belirliyor yani arsa ve binaların yer aldığı alanla ilgili düzenlemelerin bulunduğu ifade ediliyor. Binaların ve alanın yönetilmesine dair hükümler içerdiği belirtiliyor. Üçüncü olarak da gerçekleştirilen faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerin düzenlendiği belirtilmektedir.

Teşvik, muafiyet ve istisnalarla bir Finans Merkezi

Gerçekten bir Finans Merkezinden söz ediyorsanız, sadece bir inşaat alanına bunu indiremezsiniz, bu inşaat alanında oluşturacağınız âdeta site yönetimine benzer bir yönetimi anlatarak bunu tanımlamaya çalışamazsınız veya yaptığınız binalara kiracı çekmek için verdiğiniz teşvik, muafiyet ve istisnalarla bir Finans Merkezinden söz edemezsiniz. Gerçekten bunları söylemek yerine, dünyanın gözünü kamaştıracak ve ilgisini çekecek bir ekonomik iklimin, bir atmosferin oluşturulması gerekiyordu, bu ise gerçekleştirilmemiştir.

Her ne kadar bu 1’inci maddede, amaç ve kapsamı belirleyen maddede bu saydığım düzenlemelerin öngörüldüğü ifade edilmekle birlikte “Acaba 1’inci madde beni yanıltır mı, diğer maddelere baktığımızda ne görüyoruz ‘Finans Merkezi’ kavramını kapsayacak bir şey görüyor muyuz?” diye tek tek maddeleri taradığımda da maalesef bu teklifin içinde fazla bir şey yoktur. “Ne vardır?” derseniz, örneğin, ekli (1) sayılı koordinatlı kroki var bu paketin içerisinde veya başvuru süreçlerinin yürütülmesi için tek durak büro düzenlenmiş veya kiralayanlara muafiyet, istisnalar ve teşvikler düzenlenmiş diğer maddelerde.

Türk parasını zaten tedavülden kaldırdınız

Ayrıca, ilgililerin defter ve belgelerini yabancı para birimiyle tutması var yani Türk parasını zaten tedavülden kaldırdınız, dolarizasyon yüzde 70’e çıktı Türkiye’de; şimdi bir alan oluşturuyorsunuz, bu alanda da açıkça ifade ediyorsunuz, muhasebe defter ve kayıtlarının bile yabancı para birimiyle tutulmasını öngörüyorsunuz. Diğer taraftan, ilgililerin muamele, mukavele, muhabere hesap ve defterlerinin Türkçe dışındaki dillerle düzenlemesini yerleştirmişsiniz; ilgililere Türk hukuku dışında hukuk seçme tercihi bırakmışsınız yani Türk Lirasını kaldırıyorsunuz,

Türkçeyi kaldırıyorsunuz, Türk hukuk sistemini ortadan kaldırıyor, tasfiye ediyorsunuz, ilave olarak da kira sözleşmeleriyle ilgili esaslar düzenliyorsunuz ve site yöneticisine benzer bir yönetim şirketi kuruyorsunuz, “Biz finans merkezi kuruyoruz.” diye de iddia ediyorsunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici Algılandı

Haber içeriğini görüntülemek için lütfen reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakınız.