Belediye İş İlanları

Konya Büyükşehir Belediyesi 251 personel alımı için başvurular bugün başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi farklı mesleklerden işçi alımı için bugün (2 Haziran 2022) Türkiye İş Kurumu üzerinden yeni iş ilanları yayınladı. İŞKUR’un Konya belediye iş ilanları sayfasında yer alan ilana göre Konya Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde daim olarak istihdam etmek üzere en az ilkokul, ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden bay bayan 251 personel alımı yapılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi 251 personel alımı için başvurular bugün başladı ve 3 Haziran 2022 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıda verilen büyükşehir belediyesine ait başvuru ekranı üzerinden online şeklinde yapılacaktır.

Peki, Konya Büyükşehir Belediyesine hangi mesleklerden memur alımı ve işçi alımı yapılacak? Mesleklere göre istenilen başvuru şartları nelerdir? Tüm detaylar aşağıda verilmiştir…

Konya Büyükşehir Belediyesi’nde istihdam edilmek üzere 125 bahçıvan, 1 gassal, 9 kabir kazıcısı, 26 park bahçe temizlik personeli, 35 hayvan barınağı temizlik personeli, 45 saha temizlik personeli, 5 veteriner hekim ve 5 veteriner teknikeri olmak üzere KPSS şartsız ve sınavsız 251 personel alınacak.

Bu belirtilen mesleklere ilişkin adaylardan istenilen başvuru şartları ve diğer tüm detaylar Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan resmi ilanlar, mesleklere ve kadrolara göre aşağıda verilmiştir.

Meslek Adı: Gassal / Kabir Kazıcısı

1- Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle askerliği yapmış olmak,

2- 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

5- Vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya engel bir durumu veya sağlık problemi, kronik rahatsızlığı bulunmamak. Ruhen ve bedenen bu işleri yapmaya elverişli olmak,

6- Gassal için: En az Lise mezunu, tercihen İmam Hatip Lisesi mezunu olmak. Gassal olarak en az 3 ay çalışmış olduğunu gösterir belge veya Meslek Kurslarından alınmış MEB onaylı Cenaze Hizmetleri belgesine sahip olmak, ilan tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak,

7- Kabir Kazıcısı için; En az İlköğretim mezunu olmak. Her türlü el aletleri (kazma, kürek, hilti vb.) kullanmaya engel bir sağlık sorunu olmayıp, malzeme taşıma, yük kaldırma, vb. ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek beden gücüne sahip olup çalışmasına engel bir rahatsızlığı bulunmamak. İlan tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak,

8- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak görevlendirmelerde çalışabilir olmak,

9- Konya Merkez ilçelerde ( Selçuklu-Meram-Karatay) ikamet ediyor olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı

2- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

3-Yerleşim yeri belgesi (İkametgâh ilmühaberi)

4- Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli)

5- En son mezun olduğu Okul Diploması

6- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile bireylerini gösterir)

7- Askerlik Durum Belgesi

8- Müracaat Koşullarında yer alan 6. Maddeye ilişkin belgeler

VETERİNER HEKİM ALIMI

Üniversitelerin Veteriner Fakültesinden Lisans düzeyinde mezun olmak,

Tercihen Veteriner Cerrahi, Veteriner dahiliye ve doğum alanlarında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış veya devam ediyor olmak,

Tercihen en az 1 yıl veteriner klinik mesleğinde tecrübe sahibi olmak,

Sağlık bakımından Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde (Hayvan Barınağı) çalışmaya herhangi bir sağlık engeli veya kronik rahatsızlığı bulunmamak,

Konya İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı ve dönüşümlü çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

İlan tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.

BAHÇIVAN ALIMI

En az İlkokul mezunu olmak,

Vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya engel bir durumu olmamak,

Ağır işlerde, arazi şartlarında çalışabilecek, beden ve kas gücü gerektirecek işleri yapabilecek durumda olmak, çalışmaya engel sağlık sorunu veya kronik rahatsızlığı bulunmamak,

ercihen Bahçıvanlık alanında Ustalık / Kalfalık / Çıraklık / Mesleki Yeterlilik veya Meslek Kurslarından alınmış belgeye sahip olmak,

Tercihen peyzaj işlerinde çalışmış veya çiftçilik yapmış, ekim, dikim, bakım ve ilgili alanlarda temizlik konularında tecrübeli olan,

Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak görevlendirmelerde çalışabilir olmak,

Konya Merkez ilçelerde (Selçuklu-Meram-Karatay) ikamet ediyor olmak,

İlan tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/ adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. Online başvuru sistemi haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan adaylar görüşmeye ve değerlendirilmeye çağırılacaktır.

3 Yorum

  1. Kaç kez sınavlara katıldım uygulama sınavlarını başarıyla geçtim. Mülakata gelince yeterli değilsiniz deyip gönderiyorlar. Zaten gireceklerin listesi hazır. Bu iş ilanları göstermelik.

  2. Adaleti olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Yabancılar gül olmuş . Ezilen biziz. Fakir olan biziz. Milleti nasıl somurecekler artık.

  3. Allah belalarını versin. 35 veya 30 yaş üstü insan değil ni. Sınavlara gelince her yaştan alıyorlar. Hepsinin ……. .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir