GündemKamu Haberleri

19 bin 568 TL’lik işe 17 Milyon TL ödenmesi hakkında soru önergesi verildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması üzere TBMM’ne 19 bin 568 TL’lik işe 17 Milyon TL ödenmesi hakkında soru önergesi verildi! Önergede, Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları ile ilgili yapılan ihalede, ihale tutarının 19 bin 568 TL olduğu ama buna rağmen neden 17 milyon Lira ödendiği, diğer ihaleye katılanlara neden şartnamelerin tam olarak verilmediği, bilgilendirilmediği soruldu.

Yapılan usulsüzlüklerle ilgili meclise verilen soru önergesi tutanağında şu bilgilere yer verildi;

OVİT TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI İHALESİ

Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 yılı Sayıştay denetim raporuna yansıyan bilgilere göre; İkizdere İspir yolu Ovit Tüneli ve bağlantı yolları ikmal işinde ihale dokümanı kapsamında isteklilere proje verilmediği, yaklaşık maliyetin hesabında işin bazı kısımlarının dikkate alınmadığı, herhangi bir onay veya olura dayalı olmadan yüklenicinin, yaklaşık maliyet ve diğer isteklerinin teklifine göre aşırı yüksek teklifli olan imalatları yaptığı ve bedelinin ödendiği ortaya çıkmıştır.

Söz konusu iş, 06.09.2016 tarihinde 4734 sayılı kanun 21/b maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edilmiştir. 4734 sayılı kanunun isteklilere satılan ihale dokümanları arasında herhangi bir projeye yer verilmemiştir. İdarenin ihale birimi görevlilerince idari şartnamenin 54 maddesinde yer alan ‘’Verilen bilgi ve belgeler dışında ihale konusu işe ait ihtiyaç duyulan dokümanlar Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nde’’ hükmüne istinaden güzergah boy kesiti proje paftasının doküman satın almak isteyen isteklilere elden gösterildiği ve talep edenlere verildiği ifade edilmiştir.

İşin İnşaat kısmının yaklaşık maliyeti de güzergâh boy kesiti proje paftasına göre hazırlanmıştır. Bu paftaya göre ‘’ dolguya gelen her cins ve klastaki kazı malzemelerinin sulanması ve sıkıştırılması’’ iş kaleminin metrajı yaklaşık maliyette 21.041 metreküp olarak belirlenmiştir. Bu paftada işin bünyesinde yaptırılan kavşak ve bağlantı yolları görünmemektedir. Ovit Tüneli çıkış Kavşağı taslak olan ve profilleri 2014 yılında, giriş Kavşağı taslak plan ve profilleri 8 Mart 2016 tarihinde, yani ihaleden önce Genel Müdürlük tarafından onaylanmıştır.

43 KATI MALİYETİNE YAPILDI

Ancak, bu projeler ihale dokümanının bir parçası olmadığı gibi doküman, isteklilere gösterilen veya verilen projelerde değildir. Buna rağmen işin devamı sırasında herhangi bir olur veya onay olmaksızın kavşak ve bağlantı Yolları yapılmış ve bunlara ilişkin ‘’ dolguya gelen her cins ve klastaki hazır malzemesinin sulanması ve sıkıştırılması’’ iş kalemi yüklenicinin teklif fiyatından ödenmiştir.  Yaklaşık maliyette 21.041 metreküp hesaplanmış olup, bu iş kaleminin yaklaşık maliyetteki birim fiyatı 0,93 TL’dir.  Yüklenici bu iş kalemi için 40 TL ( yaklaşık maliyetin 43 katı); diğer ihaleye giren şirketler 3 TL, 2 TL ve 1,60 TL teklif vermişlerdir. Söz konusu iş kaleminin hakedişler ödenen miktarı tünel hariç 445.138,90 metreküptür ve bu rakam yaklaşık maliyette öngörülen miktarın 21 katıdır. Bunun 300.671,93 metreküpü yaklaşık maliyete esas alınan ancak ihale dokümanı kapsamında yer almayıp, talep eden isteklilere verin diye söylenen güzergah boy kesiti proje paftasındaki kısma aittir. Kalan 144.466,97 metreküplük kısım ihale dokümanı kapsamında yer almadığı gibi isteklilerin hiçbir şekilde bilgisinin olmadığı, yaklaşık maliyet hesabında da dikkate alınmayan Ovit Tüneli giriş ve çıkış kavşaklarına ait olan ve herhangi bir onay olmadan tarafından yapılan miktardır.

Sonuç olarak yaklaşık maliyette bedeli 19 bin 568 TL olarak belirlenen iş kalemi için yaklaşık 17 milyon TL ödeme yapılmıştır. Kamu İdaresi açıklamasında, birim fiyat teklifinde köprü ve Köprülü kavşak imalatları ile ilgili iş kaleminin yer aldığı, ihale keşfine metrajı hesaplanarak konulduğu, imalatı ile ilgili yükleniciye tekrar olur ve onay verilmesine gerek görülmediği, sadece OVİTİKM/002 dolguya gelen her cins ve klastaki malzemesinin sulanması ve sıkıştırılması pozu metrajı hesabında İnşaat aşamasında ortaya çıkan zemine bağlı durumlara göre metraj değerlerinde farklılık oluştuğu ifade edilmiştir.

Ayrıca bulgu da değerlendirme, ‘’ dolguya gelen her cins ve kazı malzemesinin sulanması iş kalemi özelinde yapılmıştır. İdare cevabın da, kavşak projelerinin ihale aşamasında isteklilere verilmemesine ilişkin açıklama yapılmadığı gibi, projelerin ve buna bağlı olarak yaklaşık maliyette sağlıklı hazırlanmasının yaklaşık maliyete ve diğer isteklilerin tekliflerine nazaran belirlemesinde önemli bir faktör olduğu değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda;

1 – Sayıştay Raporuna yansıyan söz konusu usulsüzlükler kapsamında Bakanlığınız tarafından bir soruşturma açılmış mıdır açıldıysa hangi aşamadadır?

2 –  Projede, işin bazı kısımlarının dikkate alınmadığı, herhangi bir onay veya olura dayalı  olmadan yüklenicinin yaklaşık maliyet ve diğer isteklilerin teklifine göre aşırı yüksek teklifi olan imalatları yaptığı, bedelinin ödendiği ortaya çıkmıştır. Söz konusu projede oluşan kamu zararının yetkililere rücusu söz konusu olacak mıdır?

3 – Projeden 4734 sayılı kanuna aykırı olarak, isteklilere satılan ihale dokümanları arasında  herhangi bir projeye yer verilmemesinin gerekçesi nedir?

4 – Bakanlığınız tarafından yapılan ihalelerde maliyet hesaplamaları hangi kriterler çerçevesinde yapılmaktadır? Yüklenici firma tarafından yapılan Ovit Tünelinin maliyetinin, yaklaşık maliyetinin 43 katı fazla olması sebebi nedir ve nasıl hesaplama yöntemi kullanılmıştır.

5 – Kavşak Proje İhalelerinin daha düşük maliyetlerle yapmayı teklif eden firmalara verilmeme gerekçeleri nelerdir?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu