İŞKUR İş İlanlarıPersonel Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı İŞKUR üzerinden daimi personel alımı yapacak!

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayfasında yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, İŞKUR üzerinden 8 güvenlik görevlisi alımı ve 2 adet temizlik personeli olmak üzere toplam 10 adet daimi personel alımı yapacak. Alınacak personel, Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde istihdam edileceklerdir. Peki, Kültür Bakanlığı’na hangi öğrenim şartlarından güvenlik ve temizlik personeli alımı yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? personel alımı başvuruları nereye nasıl yapılacak? İşte, yayınlanan ilan hakkında tüm detaylar…

PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere silahlı koruma ve güvenlik görevlisi alımı ile temizlik personeli alımı yapacak olup, personel alımı başvuruları 9-13 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İŞ BAŞVURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş başvuruları, belirtilen tarih aralığında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru yapmak isteyen adayların, aşağıda belirtilen linklere tıklayarak başvuru ekranına ulaşmaları ve buradan E-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak (https://kamuisilanlari.net/) başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

PERSONEL ALIMI İÇİN GENEL ŞARTLAR

Erzurum İli sınırları (Merkez ve İlçeleri) içerisinde ikamet ediyor olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI

Kültür Bakanlığı toplamda 2 adet temizlik personeli alımı yapacak olup, alımla ilgili adaylardan istenilen şartlar ve nitelikler şöyle;

En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında iç ve dış mekanlarda temizlik hizmeti, bahçe temizliği yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.(Kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

En az lise ve dengi okul mezunu olmak

5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve geçerli silahlı özel güvenlik sertifikası ile silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.(son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlilik süresi olan.)

Gece ve gündüz, iç ve dış mekanlar da vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Erkek adaylarda en az 167 cm, kadın adaylarda en az 160 cm boyunda olmak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak.(Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)

Koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmesine engel durumu olmamak(kazanan adaylardan tam teşekküllü Sağlık Kurulu(Heyet Raporu istenecektir.)

TALEBE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar asıl ve asıl sayı kadar yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Genel Müdürlüğümüzün (www.vgm.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların, atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. İş akdi feshedilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır.

Ataması yapılan temizlik işçileri asgari ücret üzerinden, güvenlik görevlileri ise asgari ücretin %10 artırımlı şekliyle işe başlayacaklardır.

Ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık,  vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 24.11.2020 günü saat 11:00 da Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kat:3 toplantı salonunda noter huzurunda yapılacaktır.

Pandemi sebebi ile kura çekiminin yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Ancak kura çekimini takip etmek isteyen adaylar  www.vgm.gov.tr. internet adresinde DUYURULAR kısmında yayımlanacak olan link de yer alacak internet adresinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Noter tarafından, açık iş sayısının dört katı oranında asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Asil ve yedek adaylara ilişkin liste Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecektir.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı  sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.vgm.gov.tr)  ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekmektedir.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir.

Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır.

Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 4 (dört) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 2 (iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar,  istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar Bölge Müdürlüğümüze şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları istenecektir.

Doğum, hastalık, vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 2 (iki) iş günü içerisinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

İŞKUR üzerinden güvenlik görevlisi alımı başvuru ekranı için BURAYA TIKLAYINIZ

İŞKUR üzerinden temizlik personeli alımı başvuru ekranı için BURAYA TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici Algılandı

Haber içeriğini görüntülemek için lütfen reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakınız.