İŞKUR İş İlanları

44. Bakım Fabrika Müdürlüğü İŞKUR aracılığı ile 18-45 yaş aralığında aşçı alımı yapacak!

44’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü bugün Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayfasında yeni bir iş ilanı yayınladı. İŞKUR’un ‘’Kamu İş İlanları’’ sayfasında yer alan ilana göre 18-45 yaş aralığında 1 adet aşçı alımı yapacak.

BAŞVURU TARİHİ

Aşçı alımı başvuruları İŞKUR’un resmi internet sayfası olan www.iskur.gov.tr adresi üzerinde online şeklinde yapılacak olup, başvuru ekranı için aşağıda link verilmiştir. Başvurular 05 Kasım 2020 tarihinde sona erecektir.
44’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından Türkiye İş Kurumu sayfasında 00005757663 nolu yer alan iş ilanı detaylarında şu bilgilere yer verilmiştir.

AŞÇI MESLEK BRANŞINDA GÖREV YAPACAK İŞÇİ ADAYI

1. İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak yemek hazırlamak.

2. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Aşçılık kalfalık belgesine veya Halk Eğitim Merkezinden alınan Aşçı yardımcılığı sertifikası veya meslek liselerinin Yiyecek -İçecek hizmetleri alanından mezun olmak.

3. Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

4. 18 – 45 yaş aralığında olmak,

5. Askerlikle ilişiği olmamak, (fiilen yapmış muaf tecilli )

6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, cinsel taciz, cinsel istismar, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

9. Aşçılık Mesleğini yapmasına engel oluşturacak sağlık sorunu bulunmamak.

10 Yaptırılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

11 Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

12 Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

13. Sınav / kura 44’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğünde yapılacaktır.

14. Sınav sonucu asil ve yedek adaylar;

a- Terörle Mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralandığına dair komutanlık yazısı ve sağlık raporu vs. belgelerini,

b-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini,

c- Öğrenim Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisini 44’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü Personel Şube İşçi Münasebetleri Kısmına bizzat teslim edeceklerdir.

15. Kura sonucu mülakat (sözlü ve mesleki uygulamalı) sınavına girmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar istenen evraklarını belge kontrolü için tam ve eksiksiz 44’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğün teslim edecektir. Adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak eğitim durumu, tecrübe öncelik durumu, mesleki belge vb. belgelerin kontrolü yapılacaktır. Sözlü ve mesleki uygulamalı sınava engeli olmayan adaylara sınav gün saat ve yeri ile ilgili tebligat ( yazı veya telefon ) yapılacaktır.

16. Sözlü/Uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır

17. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgeleyecektir. İşkur Konak Hizmet Müdürlüğünün göndermiş olduğu nihai listeye giren işçi adaylarının aranan şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla son başvuru tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde 44’’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. Başvuru sırasında belgelerin kontrolü yapılacaktır. 3269 veya 6191 sayılı Kanunlar kapsamında uzman erbaş yada sözleşmeli erbaş/er olarak görev yapmakta iken terör olaylarının sebep ve tesiriyle malul sayılmayacak şekilde yaralananlar bu haktan faydalanamayacaktır. İstenilen belgelerin eksikliği halinde kişilerin iş başvuruları kabul edilmeyecektir

18 .Askeri işyerlerinin eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünden muaf tutulmasından dolayı eski hükümlüler başvuruda bulunamayacaktır.

19.44’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğünce yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaylardan SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından işe alınacağı Aşçılık mesleğinde çalıştırılmasında sakınca bulunmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu getirmesi istenecektir.

20. 3 Ay Deneme süreli çalıştırılacaktır.

21. 44’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü kurumunun duyuru internet sitesi olmadığından adaylara yazılı Tebligat veya telefon ile (ADNKS) ulaşılacaktır.

22.Kura tarihi: 18.11.2020 Kura Yeri: 44’ünci Bakım Fabrika Müdürlüğü Yenişehir / İzmir

23. Kura Saat Dilimi: 14.00
Bu ilana hemen İŞKUR üzerinden online başvuru yapmak için BURAYA TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici Algılandı

Haber içeriğini görüntülemek için lütfen reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakınız.