GenelSON DAKİKA

Zeytinlikler madenciliğe açılıyor!

Akbelen'de, Manisa'da, Ege'de, Akdeniz şeridinde ve birçok yerde zeytinlikler talanla karşı karşıya, zeytin ağaçları yok olmakla karşı karşıya.

Muğla Milletvekili MEtin Ergun – Ben, zeytinciliği doğrudan etkileyecek ve zeytinlikleri talan amaçlayan ve yeni ortaya çıkan başka bir husustan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi, 1 Mart günü Resmî Gazete’de zeytin sahalarına yönelik bir yönetmelik değişikliği yapılmıştır.

Değişikliğe bakınca âdeta şok olduk çünkü açık ve net şekilde hukuka aykırı bir düzenlemeyle karşı karşıya olduğumuzu gördük. Anayasa ve kanun koruması altında olan zeytinliklerin yönetmelik değişikliğiyle madenciliğe, ranta ve talana kurban edilmek istenildiğine şahit olduk. Hâlbuki bu konudaki hukuki düzenlemeler çok net ve açıktır; zira, Anayasa’nın 45’inci maddesinde “Devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önler.” diyor, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun ise “Zeytinliklere 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç herhangi bir tesis yapılamaz ve işletilemez.” diyor.

Peki, bu yönetmelik değişikliği neyi amaçlıyor? Kısacası, bu yönetmelik, kanunun “Üç kilometre dahi yaklaşamazsın.” dediği zeytinlikleri madenciliğe açıp talan etmeyi amaçlıyor yani bu teşebbüs, Türkiye’nin dört bir tarafındaki zeytinlikleri hukuk dışı yollarla rant ve talan için ortadan kaldırma teşebbüsüdür.

Soruyorum: Böyle bir hukuk sistemi olur mu? Böyle düzenlemelerin yapıldığı bir ülkede hukukun üstünlüğünden bahsedilebilir mi? Maalesef bahsedilemez. Dolayısıyla bu değişiklik, sadece zeytinliklere değil aynı zamanda hukuka da vurulmuş bir darbedir.

Binlerce yıl yaşayan, inancımızda ve kültürümüzde kutsal addedilen zeytin ağaçlarının ve zeytinliklerin ranta ve talana kurban edilmesine göz yummayacağız, hem hukuki olarak hem de siyasi olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Bu sebeple, ben de bugün şahsım adına bu yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurmak ve iptal ettirmek için Danıştaya başvurumu yaptığımı ifade etmek istiyorum.