GündemSON DAKİKA

Ocak ayında gelen tüm elektrik faturaları iptal edilebilir! Yatırılan tüm tutarların vatandaşa iadesi söz konusu

Rekor düzeyde gelen elektrik faturaları ile ilgili son dakika bir açıklama yapıldı. Açıklamalara göre geçtiğimiz Ocak ayında gelen tüm elektrik faturalarının iptal edilmesi söz konusu. Konu hakkında harekete geçen 76 ilin Barosu, gelen bu son elektrik zamlarının Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerine aykırı olduklarını açıkladı. Yapılacak bir itirazın kabulü ile Ocak ayından itibaren gelen tüm zamlı fatura tutarlarının vatandaşa iadesi söz konusu olacak!

Barolar, elektriğe yapılan son yüzde 127 zam oranlarının Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. Maddesine aykırı olduklarını belirtti. Elektrik zamlarının iptaline ilişkin gerekçelerini açıklayan barolar, ortak bir bildiri yayınlayarak elektrik faturaların iptal edilmesine ilişkin vatandaşa umut oldu.

76 ilin barosu yaptığı ortak açıklamada 31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 10706, 10707, 10708 ve 10709 sayılı Kurul Kararlarıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanan aktif elektrik enerji satış tarifesindeki değişiklikle tüketim bedellerine yapılan zamların fahiş ve Anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Baroların ortak açıklamasında, “Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır” denildi.

Açıklama şöyle devam etti;

“HESAPLAMALAR BİLİMSEL VERİ VE ANALİZ İÇERMEKSİZİN HAZIRLANMIŞ”

“EPDK; 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı Kurul Kararında “mesken alçak gerilimli tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına kadar ( aylık 150 kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına” şeklinde bir düzenlemenin yapılmasına karar vermiş; 31.01.2022 tarihinde ise aylık 150 kilovat olan aylık tüketim miktarı Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata çıkarılmıştır.

4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir.

EPDK tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

“ELEKTRİK FATURALARI FAHİŞTİR”

Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olması temel bir insan hakkı olduğu gibi enerjinin adil ve herkese ucuz bir şekilde ulaştırılması da Sosyal Devletin en temel görevidir.

Barolar hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa’nın 129. maddesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen; avukatlar ise Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten kişilerdir. Yapılan zam sonrası avukatlık bürolarına; barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binalarına gelen elektrik faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz.

“HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ”

Biz imzası bulunan barolar olarak elektrik enerjisine yapılan fahiş orandaki bu zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”