Personel Alımı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapacak!

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi engelli ve eski hükümlüler için yeni bir işçi alım ilanı yayınladı. İlanda ‘’ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi merkez ve ilçe tüm birimlerinde sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile Kura usulü 2 Engelli, 1 Eski Hükümlü sürekli işçi alınacaktır’’ denildi.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

3) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak)

4) Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin 4. maddesinin birinci fıkrasının a) bendi kapsamında Eski Hükümlü veya. 4. maddesinin birinci fıkrasının ğ) bendinde tanımlandığı şeklinde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1) Başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını tamamlamış 30 yaşından gün almamış olmak.

2) Engelli Büro İşçisi ve Eski Hükümlü Temizlik İşçisi kadrosuna başvuracak adayların lise mezunu olmaları gerekmektedir.

3) Engelli Büro İşçisi kadrosuna müracaat eden adayların ilan tarihi itibarıyla MEB veya Yükseköğretim Kurumları onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olması gerekmektedir.

4) İlan tarihi itibarıyla Nevşehir Merkez sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU SÜRECİ YERİ VE ZAMANI

Talep şartlarını taşıyan adaylar, 17.01.2022-21.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden/Hizmet Merkezlerinden veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

Resmi ilan üzerinden ilanın tam metnini görüntülemek için Buraya Tıklayınız